Amfibolity

("... to se vezme nějaká hornina bazaltového složení, například "čedič", přidá se více tepla a tlaku - podobně jako u svorů - aby se vše pěkně přeměnilo..." )
metamorfované horniny amfibolitového složení vznikají za středních a vyšších metamorfních podmínek, přeměnou vyvřelých hornin a to různých bazaltů, gaber či tufů; vznikají v podmínkách tzv. amfibolitové facie (přibližně mezi teplotami 450 °C a 750 °C za tlaků 2 až 12 kbar) (1); hlavními minerály jsou: amfibol, sodno-vápenatý živec a granát; chemické složení minerálů a zastoupení dalších horninotvorných minerálů závisí na podmínkách přeměny; vznik (metamorfóza / přeměna) je pravděpodobně variského stáří...

(1) 2 - 12 kbar = cca 2000 - 12000 atm (pro představu - např ve vodovodním potrubí je tlak kolem 5 atm), atm = fyzikální atmosféra

P_20201011_130057_amfibolit

... regionálně metamorfovaná hornina - amfibolit, starý lom za "Prechtel" mlýnem...
(Dolnopasecko; foto ZN, září 2020, sběr září 2020)

120764660_3467892843253_prechtel_muhle

... "Prechtel Mühle" na Bílém Halštrově - Dolní Paseky, historické foto - pravděpodobně před rokem 1940...
(převzaté z FB Ašsko)

GeologieAsska.cz_stena_lumku_v_amfibolitu_Dolni_Paseky_1024x768_a_05

... starý lom za "Prechtel" mlýnem, stěna amfibolitového lomu
(Dolnopasecko; foto ZN, prosinec 2022)

GeologieAsska.cz_styk_svoru_a_amfibolitu_Dolni_Paseky_1024x768_a_07

... starý lom za "Prechtel" mlýnem, vlevo - svory, vpravo - amfibolit
(Dolnopasecko; foto ZN, prosinec 2022)

amfibolit_skalni_vychoz_pod_cestou

... přirozený výchoz amfibolitů (pokud lámaný tak opravdu velmi dávno...), pod cestou od "Prechtel" mlýna k lomu
(Dolnopasecko; foto ZN, řijen 2019)

amfibolit_sutr_na_ceste

... kámen - amfibolit v cestě z "Prechtel" mlýna k lomu - první známka jiné horniny než svorů
(Dolnopasecko; foto ZN, řijen 2019)