Fylitické břidlice

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JSOU FYLITICKÉ BŘIDLICE?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE FYLITICKÉ BŘIDLICE NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě

poznámky:

...příklad vzhledu ordovické fylitické břidlice z tzv. fykodové skupiny s oxidy Fe (hnědý povlak), oblast Trojmezí ( ...ve slabě přeměněných horninách byly nalezeny zkameněliny popsané jako Phycodes circinati RICHT., ordovického stáří; jedná se o tzv. "ichnofosílie" neboli ichnit, což je je stopa po organismu; obor zabývající se jejich studiem se nazývá ichnologie (paleoichnologie); zvláště časté jsou stopy po lezení bezobratlých živočichů nebo jejich vrtání do (v tomto případě mořského) dna...

GeologieAsska.cz-GeoVychazky.cz-fyliticka-bridlice-fykodova-skupina-Trojmezi

... oxidy Fe = směs oxidů železa jako produkt zvětrávání pyritu (FeS2), kdy pyrit reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu železitého (limonitu, Fe2O3) a oxidu siřičitého...