Krajinná sféra a ochrana přírody

"... málokdo z nás si uvědomuje prostou věc - prvoplánově je tu příroda (pro nás trochu uchopitelná pouze v tzv. krajinné sféře, v zanedbatelném časovém rozpětí) a pak až člověk. Všichni jsme tu totiž pouhým nezměřitelným zábleskem (2) a na jakékoliv škále "života" Vesmíru a Země nezobrazitelní!"

O příběhu krajiny Ašska pojednává zajímavý projekt: "Krajina v proměnách" (1)

pribeh-krajina-asska-krajina-v-promenach

Co vše a kde je v ČR chráněno, najdeme v Digitálním registru ÚSOP (3) (ústřední seznam ochrany přírody):

mapa-digitalni-registr-USOP

další text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

(1) V rámci projektu č. 293 "Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice" vznikla interaktivní prezentace. Projekt byl realizován ve spolupráci institucí a podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
(2) možná i omylem nebo dokonce - jak tvrdí Marek Orko Vácha - experimentem
(3) zdroj: https://drusop.nature.cz/portal/
(4) xxx

UŽITEČNÉ ODKAZY:

xxx