Krajinná sféra

"... málokdo z nás si uvědomuje prostou věc - prvoplánově je tu příroda (pro nás trochu uchopitelná pouze v tzv. krajinné sféře, v zanedbatelném časovém rozpětí) a pak až člověk. Všichni jsme tu totiž pouhým nezměřitelným zábleskem a na jakékoliv škále života Vesmíru a Země nezobrazitelní!
(ZN, leden 2022)
xxx

(text v přípravě)