Literatura aj. zdroje informací

aneb co mám v příruční knihovně a v databázi odkazů

 1. J.PETRÁNEK a kol., xxxx: Encyklopedie geologie. -  (část je dostupná on-line)
  (Nejnovější geologická encyklopedie doplňuje a aktualizuje knihu téhož autora vydanou před dvaceti lety a dnes nedostupnou. Obsahuje přes 2600 hesel vysvětlujících základní pojmy z oblasti geologických věd. Výklad je srozumitelný a přístupný širokému okruhu zájemců, zachovává přitom náležitou odbornou úroveň. Text je doprovázen přehlednými tabulkami a množstvím barevných ilustrací a fotografií. Encyklopedie je určena pracovníkům v geologické, báňské a stavební praxi a v oboru ochrany životního prostředí, studentům příslušných škol, sběratelům – všem, kdo hledají rychlou a jasnou informaci) (prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc., *1922, +2015), knihu možno zakoupit

  2.

  3.

  4.

  5. P. RAJLICH, 2010: Naušův atlas hornin Prachaticka. - Jihočeský kraj, 328 str. (pozn. 2. vydání)

  6. Vznik minerálů a ložisek, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.