Literatura aj. zdroje informací

... na textu se pracuje!

aneb co mám v příruční knihovně a v databázi odkazů:

DVOŘÁK, Josef a RŮŽIČKA, Bohuslav. Historická geologie: učebnice pro vysoké školy. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1961.
DVOŘÁK, Josef a RŮŽIČKA, Bohuslav. Geologická minulost Země: úvod do historické geologie a paleontologie : učebnice pro vys. školy. 3., uprav. vyd. Řada hornické literatury. Praha: SNTL, 1972.
CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0914-0.
CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Vyd. 2., opr. Neživá příroda. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1961-5.
JANOUŠOVÁ, Jaroslava a VOTÝPKA, Jan. 
Všechno bylo jinak: o minulosti země a vývoji povrchu Československa. Objektiv (Albatros). Praha: Albatros, 1980.
PETRÁNEK, Jan. Encyklopedie geologie. České Budějovice: Jih, 1993. ISBN 80-900351-2-4.
PETRÁNEK, Jan; BŘEZINA, Jiří; BŘÍZOVÁ, Eva; CHÁB, Jan; LOUN, Jan et al. Encyklopedie geologie. Praha: Česká geologická služba, 2016. ISBN 978-80-7075-901-1.
RAJLICH, Petr. Naušův atlas hornin Prachaticka. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2010. ISBN 978-80-254-6421-2.
RAJLICH, Petr. Naušův atlas hornin Prachaticka. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2010. ISBN 978-80-254-8013-7.


----

 1. J.PETRÁNEK a kol., xxxx: Encyklopedie geologie. -  (část je dostupná on-line)
  (Nejnovější geologická encyklopedie doplňuje a aktualizuje knihu téhož autora vydanou před dvaceti lety a dnes nedostupnou. Obsahuje přes 2600 hesel vysvětlujících základní pojmy z oblasti geologických věd. Výklad je srozumitelný a přístupný širokému okruhu zájemců, zachovává přitom náležitou odbornou úroveň. Text je doprovázen přehlednými tabulkami a množstvím barevných ilustrací a fotografií. Encyklopedie je určena pracovníkům v geologické, báňské a stavební praxi a v oboru ochrany životního prostředí, studentům příslušných škol, sběratelům – všem, kdo hledají rychlou a jasnou informaci) (prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc., *1922, +2015), knihu možno zakoupit

  2. Die geognostischen Verhältnisse des Egerer Bezirkes und des Ascher Gebietes in Böhmen

  (Geognostické poměry chebského okresu a oblasti Aše v Čechách)

  Autor: Reuss, August Emanuel
  Země: Česká republika; Země Koruny České  
  Jazyk dokumentu: němčina
  Vydavatel: K.k. Geologische Reichsanstalt, Wien, 1. vydání
  uveřejněné v "Abhandlugen der k.k. geologischen Reichsanstalt", sv. 1. Wien 1852
  Rok: 1852  Měřítko: 1 : 172 800   Určení mapy: geologická zakrytá
  Typ: Doprovodný text  Barva: Černobílý  Forma: Vázaná kniha  Charakter: Tištěný

  Zdroj, ze kterého pochází diginální kopie: fond Národní knihovny ČR
  http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_cze/mapy_id_70706.html 2. 3.

  4.

  5. P. RAJLICH, 2010: Naušův atlas hornin Prachaticka. - Jihočeský kraj, 328 str. (pozn. 2. vydání)

  6. Vznik minerálů a ložisek, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.