Užitečné odkazy

... na textu se pracuje!

Odkazy, jež se mohou hodit

(zejména on-line studijní materiály, jež jsou dostupné kdykoliv a odkudkoliv :-)

Petrologie

Petrologie (Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce (Ústav geologických věd, PřF MU, Brno)

Mineralogie

Přehled vybraných minerálů (Dalibor Velebil - velebil.net)

Geomorfologie

xxx

Fyzická geografie

xxx

Geologie

Geologická encyklopedie České geologické služby (ČGS, Praha)

Strukturní geologie (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

Geoinformatika (mapy, geografické informační systémy)

geologické mapy v digitální podobě "on-line" na serveru České geologické služby (ČGS, Praha)

rozcestník mapových aplikací (ČGS, Praha)

seznam všech mapových aplikací - pracujících se statickými daty (ČGS, Praha)

Litosférické desky a jejich tektonika, zemětřesení apod.


Desková tektonika - věda či pavěda? (Geoterra.eu - Petr Rajlich)

Tilts-global-tectonics-and-earthquake-prediction 
(Kalenda, P., Neumann, L., et al. Tilts, Global Tectonics And Earthquake Prediction, SWB 2010, London)

Periodika, časopisy apod.

Bulletin Mineralogie Petrografie