Blog o geologii Ašska

Erlány

Erlány x "Erlány (vápenatosilikátové rohovce) jsou horniny značně proměnlivého vzhledu. Můžeme se ...

Fylity

Fylity (   ) "Fylity jsou obvykle šedé nebo zelenavé, tence břidličnaté horniny s charak...

Ruly

Ruly (  ) "Ruly představují snad nejvýznamnější skupinu přeměněných hornin. Jsou hojnězastoup...

Svory

("... to se vezmou jemné usazené materiály, takové pěkné mořské bahno, zpevněné do jílovců a působí ...

Krajinná sféra

"... málokdo z nás si uvědomuje prostou věc - prvoplánově je tu příroda (pro nás trochu uchopit...

Amfibolity

("... to se vezme nějaká hornina bazaltového složení, například "čedič", přidá se více tepla a tlaku...

Hydrogeologie Ašska

Hydrogeologie Ašska a Chebska - výstup projektu Geoplasma-CE - dostupný on-line "Hydrogeologická ...

Aplitové žíly v granitech

(... ŽÍLY, JEŽ VZNIKALY PO UTUHNUTÍ ŽULOVĚHO MASÍVU - NATLAČENÍM ZBYTKOVÉ TAVENINY DO ROZEVŘENÝCH PU...

Stránka 1 z 2 - 20 položek celkem