Svory

("... to se vezme usazený materiál - pěkně jemné mořské bahno z hlubokých moří, vznikající daleko od pevnin, již zpevněné do jílovce a jílových břidlic - a působí se na něj velmi dlouho středními teplotami a tlaky, ideálně ve velkých hloubkách... a máme tu přeměněnou horninu svor")

"Svory se vyznačují silným leskem. Jsou drobně až hrubě zrnité, zřetelně břidličnaté. Mají podstatné množství křemene a slíd, nejčastěji muskovitu. Jejich barva je pak světlá. Při obsahu biotitu, jsou tmavé. V malém množství je přítomen plagioklas. Někdy obsahují granát, staurolit nebo disten. Tyto minerály rády vytvářejí porfyrické vyrostlice, které jsou vyhledávány sběrateli. Plochy břidličnatosti bývají nerovné a většinou jsme na nich schopni rozpoznat pouze lesklé šupinky slíd. Na lomných plochách kolmých k břidličnatosti pozorujeme střídání drobných slídnatých poloh a poloh s křemenem, neklamný znak plástevnaté stavby. Při vyšším stupni přeměny můžeme hovořit o svorových rulách. U svorů, stejně jako u fylitů je běžná přítomnost čoček sekrečního křemene. Svory jsou rozšířené v řadě našich pohoří, v Jeseníkách, Krušných horách i jinde."

 
Svor je přeměněná (regionálně metamorfovaná) hornina, která vzniká při středním stupni regionální přeměny hornin. Patří do nižší části amfibolitové facie. Je řazen mezi krystalické břidlice. Barva - šedá, zelenošedá, žlutošedá, hnědočerná. Hlavní minerály - slídy, převážně muskovit, křemen, plagioklas. Textura - plástevnatá s výraznou foliací. 
 
Metamorfované horniny svorového složení vznikají za středních (až vyšších) metamorfních podmínek, přeměnou sedimentárních hornin, tzv. pelitů; vznikají v podmínkách tzv. "nižší amfibolitové facie" (přibližně mezi teplotami 450 °C a 750 °C za tlaků 2 až 12 kbar) (1); hlavními minerály jsou: křemen a slídy, přidružuje se plagioklas a granát; vznik (metamorfóza / přeměna) je pravděpodobně variského stáří...

(1) 2 - 12 kbar = cca 2000 - 12000 atm (pro představu - např ve vodovodním potrubí je tlak kolem 5 atm), atm = fyzikální atmosféra

 

GeologieAsska.cz_pouziti_placaku_svoru_odloucenych_dle_ploch_foliace_Dolni_Paseky_1024x768_a_10

xxx

GeologieAsska.cz_pouziti_vetsich_bloku_svoru_odloucenych_dle_ploch_foliace_Dolni_Paseky_1024x768_a_11

xxx

GeologieAsska.cz_foliace_ve_svorech_Dolni_Paseky_1024x768_a_08

xxx

GeologieAsska.cz_foliace_ve_svorech_Dolni_Paseky_1024x768_a_03

xxx

GeologieAsska.cz_foliace_exogenni_zvetravani_ve_svorech_Dolni_Paseky_1024x768_a_02

xxx

GeologieAsska.cz_pouziti_placaku_svoru_odloucenych_dle_ploch_foliace_Dolni_Paseky_1024x768_a_09

xxx

vychoz_zarez_svory_u_hraze_prehrady_pohled

... přirozený výchoz svorů u cesty kolem přehrady do Doubravy, v blízkosti hráze přehrady na Bílém Halštrově
(Dolnopasecko; foto ZN, září 2020)

detail_pukliny_a_foliace

... přirozený výchoz svorů (detail) u cesty kolem přehrady na Bílém Halštrově, v blízkosti hráze; žluté šipky ukazují na některé (různě orientované) pukliny, zelené šipky vyznačují plochy viditelné foliace ("genetické" plochy štípatelnosti)
(Dolnopasecko; foto ZN, září 2020)