Metamorfované (přeměněné) horniny na Ašsku

Metamorfóza

Je to souhrnné označení pro pochody, které způsobují přeměnu minerálního a chemického složení hornin v pevném skupenství za zvýšených teplot. Základem je krystalizace minerálů v pevné hornině, při níž často dochází ke změně chemismu. Přeměna hornin je vyvolána působením 
vysokých teplot, tlaků a chemicky aktivních kapalin a plynů (fluid). Výchozí hornina bývá označována jako protolit. Metamorfní procesy postihují tělesa magmatických, usazených a dříve metamorfovaných hornin.

premenene-horniny-zjednoduseny-prehled
zdroj obrázku: https://blog.geoucitel.cz/2021/04/prehled-premenene-horniny.html

content_C5EAAAAASUV

zdroj obrázku: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/295?PageSpeed=noscript

content_5pP0AAAAAEl

zdroj obrázku: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/295?PageSpeed=noscript

metamorfoza_matabazitu

zdroj obrázku: https://slideplayer.cz/slide/13439075/

metam_obr_02

Termodynamické podmínky pro různé stupně metamorfózy (podle Konopáska et al. 1998).

zdroj obrázku: https://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/obecne_obr/metam_obr1.html