Umělý kámen

"Imitace přírodního kamene...!"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"xxx"

CO JE "UMĚLÝ KÁMEN"?

xxx

VYUŽITÍ:

Hornina je petrografickou zajímavostí a v nalezeném výskytu nemá praktické využití.

PŮVOD JMÉNA:

Název horniny "alterovaný bazalt" považuji za pracovní. Tento pracovní název zahrnuje jak původní protolit (bazalt), tak genezi (vznik/přeměnu) horniny. Jak horninu správně nazvat je zatím nejasné a diskutabilní.

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

Jak to bylo je opravdu rébusem a otázek je zatím víc než odpovědí... Vylil se bazalt na mořské sedimenty nebo do nějakých "volných" puklinových struktur, nebo byl do nich "natlačen/vměstnán"?  Bylo to prostředí nezpevněných sedimentů, nebo již částečně zpevněných (v jílovce, prachovce...) a zároveň byly sedimenty již "suché" nebo ještě dost "zavodněné"? Je vše "v původní poloze" vzniku, není to překocené? A vůbec stalo se všechno na místě, kde horninu dnes nacházíme (jest tedy "autochtonní"?), anebo byla celá poloha amfibolitu přenesena v nějakém "alochtonu" (16) z velké vzdálenosti a je tak "odstřižena" od původního přívodního kanálu? Došlo k finálním přeměnám (a přesunu, byl-li) v rámci regionální metamorfózy? Jaký je přesný styk - amfibolit/zelené břidlice/alterovaný bazalt"/svor - co přechodové horniny... jak je definovat a uchopit (viz amfibolit) z hlediska jejich geneze? Které  - dnes makroskopicky identifikovatelné minerály - někdejší procesy determinují? Jak je to s definicí textury a struktury (resp. stavbou) jednotlivých hornin v jejich konkrétní asociaci "in situ"? 

KDE "UMĚLÝ KÁMEN" NAJDEME?

text v přípravě

obrázek v přípravě

JAK "UMĚLÝ KÁMEN" VYPADÁ?

text v přípravě

LEGENDA, POZNÁMKY, ODKAZY NA STUDIJNÍ MATERIÁLY

text v přípravě

(1)
xxx

UŽITEČNÉ ODKAZY:

xxx