Metabazity v gräfenthalských fylitických břidlicích ("diabas")

... velmi zajímavá hornina...

grafenthalske_fyliticke_bridlice_diabas_01

xxx

grafenthalske_fyliticke_bridlice_diabas_02

xxx