Půda

"xxx"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"xxx"

CO JE PŮDA?

xxx

VYUŽITÍ:

xxx

PŮVOD JMÉNA:

xxx

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

xxx 

KDE PŮDU NAJDEME?

... téměř "všude" :-)...

obrázek v přípravě

JAK PŮDA VYPADÁ?

text v přípravě

obrázky v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY, ODKAZY NA STUDIJNÍ MATERIÁLY:

text v revizi

(1)
 xxx

UŽITEČNÉ ODKAZY:

elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR
klasifikace půd - půdní třídy, typy a subtypy
xxx