Ortorula - "typ 1"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JE ORTORULA - "TYP 1"?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE ORTORULU - "TYP 1" NAJDEME A JAK VYPADÁ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě


poznámky:
("... to se vezme pěkně stará žula, ideálně porfyrická, k tomu extra vysoký usměrněný tlak, potřebná teplota a vše se nechá několik miliónů let, jen tak, ať se to samo přehňácá a uspořádá, zvlášť se to hlídat nemusí, akorát v závěru se přidá trochu fluid, aby se dílo úplně nerozpadlo..." )

Ortorula (2) patří mezi přeměněné (metamorfované) horniny vznikající za vysokých tlaků a teplot..., jako "typ 1" zde označuji horninu prevariského (prvohorního (1)) stáří, jež je obvykle středně až hrubě zrnitá, často nevýrazně "okatá" má podobné složení jako žula (křemen, živce, slídy) avšak zcela jinou stavbu (strukturu a texturu).

(1) spodní paleozoikum; stáří původních granitoidních hornin, ze kterých ortoruly vznikly je nejasné, pravděpodobně se jednalo o nevýrazně porfyrické žuly
(2) ortorula na našem území překračuje hranice a vyskytuje se i v Německu (Bavorsku), označuje se též jako "selbská ortorula"

P1010575_GeoVychazky.cz_pararula_a_01

... navětralá hornina s výrazným "páskovaným" usměrněním minerálů (šedá barva=křemen, bílá barva=živec, černá barva=slída biotit, lesklá místa=slída muskovit), rezatá a žlutá barva je způsobena oxidy železa...
(Nový Žďár; foto ZN, říjen 2021, sběr 25. květena 2020)

(obrázek v přípravě)

... kde ortorulu "typ 1" najdeme? - výřez geol. mapy s vyznačením lokality, označení horniny v mapě, zlomy, legenda atd....
(Nový Žďár)

(obrázek v přípravě)

... celkový pohled na lokalitu, popis situace - bývalá místní "selská" těžebna...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

(obrázek v přípravě)

... pegmatitové žilky v ortorule a podobná nahloučení minerálů...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

(obrázek v přípravě)

... dutinky v pegmatitové žíle (v ortorule), křemen je hypidiomorfně omezen, podobně jako turmalín...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 13. března 2022)

P1010066_nodule_pegmatit_v_rule

... v ortorule "typu 1" lze místy nalézt nahloučení minerálů (jakési "nodule" pegmatitu) tvořené živcem, křemenem a turmalínem (podobně jako tenké pegmatitové žíly jsou pravděpodobně nejstarší a vznikaly v době vzniku ortoruly)...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

P1010064_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_a_01

... v ortorule "typu 1" jsou časté křemenné žíly tvořící deskovitá tělesa proměnlivé tloušťky - zobrazena je vyvětralá, popraskaná žíla bez dutin, tl. 4-5 cm...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)...

(obrázek v přípravě)

... rozdrcená vyvětralá křemenná žíla...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

(obrázek v přípravě)

... masivnější křemenná...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

P1010121_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_a_01

... v některých křemenných žilách v ortorule ("typ 1") lze pozorovat dutinky s krystaly křemene (křišťál, záhněda, velikost 3-5 mm) a minerály Fe, Mg, žlutá barva je způsobena kysličníky železa...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 7. března 2022)

P1010113_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_a_01

... detail krystalů křemene (křišťál)...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 7. března 2022)

P1010111_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_a_01

... detail krystalu křemene (křišťál)...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 7. března 2022)

P1010003_GeoVychazky.cz_xx_kremene_dutina

... detail dutiny s krystaly křemene 5-6 mm (křišťál), zbarveno oxidy železa...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 13. března 2022)

(obrázek v přípravě)

... "větrávání ortoruly" - skalní masiv se rozpadá na jednotlivé bloky různých tvarů, zejména podle puklin...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

(obrázek v přípravě)

... "větrávání ortoruly" - zcela zvětralá hornina se rozpadá na eluviální písek (jílovitý, zahliněný, nekvalitní)...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

(obrázek v přípravě)

... pegmatitová žíla s "jádrem" z jemnozrnné horniny tvořené živcem, křemenem a sloupečky turmalínu, žíla je vyvětralá, podrcená...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022)

(obrázek v přípravě)

... detail středu ("jádra") pegmatitové žíly v ortorule, jemnozrnná hornina je velmi zvětralá a podrcená, obsahuje bílý živec, šedý křemen a zřetelné černé sloupečky krystalů turmalínu (odrůda skoryl)...
(Nový Žďár; foto ZN, sběr 13. března 2022)

(obrázek v přípravě)

... ledvinité "náteky" směsí minerálů Mg (psilomelan?), na plochách křemenných žil v ortorule...
(Nový Žďár; foto ZN, sběr 13. března 2022)

 POZNÁMKY

stáří metamorfovaných hornin na Ašsku
1. navětralá muskoviticko-biotitická ortorula - Smrčiny, Nebesa (analýza slídového koncentrátu), stáří = 306 mil. let (ÚÚG, Šmejkal 1960)
2. dvojslídná pararula - zjz. od Dolních Pasek, v. od Aše (analýza celkového vzorku), stáří 328 mil. let (ÚÚG, Šmejkal 1962)
3. dvojslídný svor - Halštrov, v. od Aše, jjv. od Prechtlova Mlýna (celkový vzorek), stáří 336 mil. let (ÚÚG, Šmejkal 1960)
(zdroj: Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-33-XIII KARLOVY VARY, sestavil Vladimír Zoubek (redaktor listu) s kolektivem autorů, ÚÚG, Nakl. ČSAV 1963)

 

Kde hledat další informace?


https://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/ortorula.html