Ašský zlom a tektonika

" Vše co je pevné se láme a přetváří v nekonečně dlouhém čase, často neznatelně, často trvale a vždy v jediném lidském životě nepoznatelně"!

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"
(text v přípravě)

CO JE AŠSKÝ ZLOM a TEKTONIKA?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE AŠSKÝ ZLOM A TEKTONIKU NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě

"ašský křemenný val - val morfologicky vystupující s. a jv. od Aše. Má směr SZ-JV a je intenzívně silicifikovaným mylonitem dislokačního pásma. Su."
(zdroj: Encyklopedický slovník geologických věd, 1. svazek, A-M, 1983, ACADEMIA, Josef Svoboda a kol., str. 100)

"český křemenný val - probíhá paralelně s tektonickým směrem Českého lesa od Furth im Walde (SRN) k severozápadu přes západní okolí Poběžovic, k Přimdě, Tachovu a do záp. okolí Mariánských Lázní, kde končí. Všeobecná charakteristika č. k. v je stejná jako - u bavorského k. v. (1)."
(zdroj: Svoboda J. a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1. svazek, A-M, ACADEMIA Praha., s. 233)

"Výraznější křemenná žíla (20) je vymapována v úseku mezi Aší a Kamennou. Křemenné žíly odpovídají s. části ašského křemenného valu. Vznikly intenzivní silicifikací mylonitu podél velkých zlomů. Vnitřní části silicifikovaného pásma tvoří mléčně bílý křemen."
(zdroj citace: vysvětlivky k souboru geologických a ekologických map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50000, List 11-11 Aš, ČGÚ Praha, 1993, ISBN 80-7075-140-1)

"Ašská rozsedlina" - symbol "a"; vyznívání českého křemenného valu - symbol "č".
(zdroj: tektonické schéma listu Karlovy Vary, vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 200000)

Tektonicke_schema_listu_k_vary_01_mapa_oriznuto

Tektonicke_schema_listu_k_vary_02_legenda_oriznuto

... sken tektonické mapy (z vysvětlivek ke geologické mapě 1 : 200 000)...

struktura_predplatformniho_skalniho_zakladu_ceskeho_masivu_holub_1990

... výřez ze strukturní mapy Českého masívu...; zdroj: Jan Holubec, Struktura ČESKÉHO MASÍVU, 1990, Ústřední ústav geologický, ISBN 80-7075-062-6 (sken ze skládané mapy, 600 dpi, Strukturní mapa Českého masívu, 1 : 500 000, Jan Holubec 1986)

mottl_kremenne_zily_legenda

... výřez z geologické mapy "ašského okresu" v měřítku 1 : 53 000 - v mapě jsou červeně vyznačeny křemenné žíly, které jsou na některých zlomech; křížky označují solitérní křemenné bloky (velké kameny) na povrchu terénu, což může indikovat výskyt dalších křemenných žil (a zlomů)... (zdroj: skládaná volná mapová příloha knihy "Geologie des Ascher Bezirkes" - Geologie Ašského okresu z roku 1932, autor gymnazijní prof. geologie Emil Mottl)