O kamenících, lomech, zdivech a souvislostech

text v přípravě

Kámen, neopakovatelný přírodní materiál, každý kus je originální svým tvarem i barvou. Ke stavbě zdí se používá již od nepaměti. Z kamene lze zdít různými styly, které záleží především na míře opracování kamene, na jeho velikosti a tvaru.

Pro zdění se hodí kameny o minimální velikosti 150 – 200 mm, menší kusy se hůře převazují ve styčných spárách a neúměrně narůstá podíl malty ve zdivu. Zdít lze i takzvaně „nasucho“ čili bez použití pojící malty. Toto "zdění" se používá především pro nízké opěrné a dělící zídky s nevelkými statickými nároky. Pro suché "zdění" je velmi důležitý tvar a velikost použitého kamene.

Řádkové zdivo
Řádkové zdivo lze provést buď jako hrubé či přesné (z kamenů opracovaných, nebo s opracovanými čelními stranami). Abychom docílili skutečné „řádky“ je potřeba zarovnat kameny alespoň nahrubo do stejné výšky v rámci jedné vrstvy. Kameny se kladou podobně jako cihelné zdivo s převázáním styčných spár. Jelikož ale kameny nemají všechny stejný rozměr, je nutné dbát na řemeslnou pečlivost a vybírat kameny, které vytvoří v řádkovém zdivu dostatečné přesahy.

S pěkným řádkovým zdivem z částečně opracovaných žulových kamenů se setkáme u rozheldny na vrchu Háj. další text v přípravě

radkove-zdivo

Haklíkové zdivo
Haklíkové zdivo je skládané z různě velkých kamenů čtvercového či obdélníkového tvaru. Jeho typickým prvkem je vložení kamene ve svislém směru a vytvoření styčné spáry přes více řad.


halikove-zdivo
... haklíkové zdivo, dle učebnic...

haklikove-zdivo-zula-selbska

... haklíkové žulové zdivo v podezdívce domu... (ul. Selbská, Aš, foto ZN 2024-04-07)

haklikove-zdivo-operna-zed-studentska-ul-

... haklíkové žulové zdivo jako opěrná plotová zeď a unikátně provedené plotové sloupky; zákrytové desky jsou dlouhé, široké a pečlivě opracované = dobře chrání korunu zdiva před povětrnostními podmínkami... (ul. Studentská, Aš, foto ZN 2024-04-08)

haklikove-zdivo-operna-plotova-zed-studentska-ul-

.. haklíkové žulové zdivo jako opěrná plotová zeď - detail... (ul. Studentská, Aš, foto ZN 2024-04-08)

Kyklopské zdivo
Kyklopské zdivo se používá především na opěrné zdi a zajištění velmi prudkých svahů. Jeho specifikem je použití větších kusů kameniva opracovaných do nepravidelných mnohaúhelníkových tvarů. Důležitým detailem je styk spár. Nikdy se v kyklopském zdivu nemá vyskytnout v jednom bodě spára z více než třech směrů (toto řešení bylo převzato i pro betonové opěrné zdivo, kdy se z betonu vyrábí přesné šestiúhelníkové bloky; jež se například používají pro zajištění sypaných hrází atp.

S kyklopským zdivem se v Aši setkáme u některých kamenných plotových a opěrných zdí (ul. Studentská), a v podezdívkách mnoha budov (například u bývalého pivovaru v Krásné). další text v přípravě

kyklopske-zdivo

... kyklopské zdivo, dle učebnic..

obrázek v přípravě - pivovar Krásná

... kyklopské žulové zdivo - 

kyklopske-zdivo-operna-zed-studentska-ul-bez-tmelu-spar-

... kyklopské žulové zdivo jako opěrná plotová zeď - s degradovanými spárami, zdivo je místy sesedlé a drží jen díky velmi dobře opracovaným kamenům... (ul. Studentská, Aš, foto ZN 2024-04-08)

kyklopske-zdivo-detail-budova-prum-objektu-okruzni-

... detail kyklopského žulového zdiva s minimálními a dobře provedenými spárami - sokl průmyslového objektu... (ul. Okružní, Aš, foto ZN 2024-04-08)


Vazby smíšeného zdiva
Smíšené zdivo se dříve na domech užívalo především z důvodu úspory drahých cihel. Z tvarově přesnějších cihel se vystavěla nároží a zbytek zdiva byl dozděn levnějším kamenem z místních zdrojů, zdivo se vzájemně provázalo. Například ale u fortifikačních staveb (barokní a klasicistní pevnosti – Josefov, Terezín aj.) bylo smíšené zdivo tvořeno opačně. Na exponovaná nároží byl použit odolnější a tvrdší kámen ve velkých blocích přesně opracovaný, opěrné zdi a kasematy byly vyzděny z cihel.

další text v přípravě

vazby-smiseneho-zdiva

Gabionové zdivo
Gabionové zdi jsou specifickým druhem kamenného zdiva. Gabiony se nazývají drátěné koše tvaru kvádru vytvořené z pozinkovaného drátu. Do tohoto koše je skládáno většinou kamenivo. Frakce kameniva musí samozřejmě být vyšší než oka drátěného koše. Takto naplněné koše jsou původně vyvinuty k zajištění svahů, kdy se počítalo s tím, že se v nich usadí vegetace, která po korozi drátu převezme funkci zajištění svahu. Někdy se vegetaci i pomáhá vsypáním substrátu mezi kameny do košů. Gabiony se však pro svou specifickou estetiku staly oblíbeným stavivem i pro opěrné zdi či ploty, někdy dokonce i pro obklady fasád atp. a ponechávají se jako pohledové. Kamenivo je dokonce nahrazováno i jiným materiálem, například dřevěnými polínky.

S gabionovým zdivem se setkáme v oblasti náměstí v Hranicích u Aše, na in-line dráze kolem sportovního areálu pod vrchem Háj...
další text v přípravě

Zdivo "zděné" nasucho (bez pojiva)
text v přípravě