Ichnofosílie na Ašsku a v okolí

text v přípravě

"ichnofosílie  neboli ichnit je stopa po organismu; obor zabývající se jejich studiem se nazývá ichnologie (paleoichnologie). Zvláště časté jsou stopy po lezení bezobratlých živočichů nebo jejich vrtání do dna."

Text: Prof. Jan Petránek, Geologická encyklopedie on-line


LEGENDA

(1) "Ve fosilním záznamu se často zachovávají stopy po životní aktivitě různých skupin organismů, které jsou označovány jako ichnofosilie. Odvětví paleontologie, které se zabývá výzkumem fosilních stop, se nazývá ichnologie (též palichnologie, na rozdíl od neoichnologie, která zkoumá recentní stopy). Ichnofosilie jsou označovány rodovými a druhovými jmény (formální ichnorody a ichnodruhy). Nomenklatura fosilních stop se řídí zoologickým kódem (viz úvod). Analýza ichnofacií přináší mnoho důležitých informací nejen pro paleontologické a paleoekologické syntézy, ale i pro paleogeografické rekonstrukce a alespoň rámcově pro odhady batymetrické."
(zdroj citace: ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PALEONTOLOGIE I., paleobotanika, paleozoologie bezobratlých, Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc. a kolektiv, Nakladatelství Karolinum Praha 1, Praha 2000, str. 202 a dále)
(2)