Horizontální studny

text v přípravě

Ašsko v podzemí - Štítarská štola
(YouTube - Dominik Erban)