Deinotherium - "strašné zvíře"

... zvláštní chobotnatec ("dinotérium" - v doslovném překladu "strašné zvíře") se na Zemi vyskytoval přes 17 mil let a měl v kohoutku 4,5 a více metrů; ... byl určitě zvědavým živočichem a není vyloučeno, že zavítal i na Ašsko; kosterní pozůstatky se však mohly dochovat pouze v sedimentárních horninách, které na Ašsku nejsou a pokud v miocénu (například podél některých toků) vznikly, byly později spolehlivě erodovány...

23_bestie_01


https://cs.wikipedia.org/wiki/Deinotherium

http://www.arnya.cz/novinky.php

Hauerelefant_Naturhistorisches_Museum_Wien

Deinotherium z Horní Vsi u Třebeně v expozici Naturhistorisches Museum, Wien
(zdroj obrázku: https://www.panoramatours.com/de/wien/wien-entdecken/wien-highlights/wiener-museen/naturhistorisches-museum/)

Deinotherium_giganteum_skull

Deinotherium (1)

 

miocen

další zajímavé informace:

https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/nalezy-fosilnich-savcu-v-chebska-panev-cyprisove-s.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chebsk%C3%A1_p%C3%A1nev

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/83385/BPTX_2013_1_11310_0_364166_0_144162.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://run.unl.pt/bitstream/10362/4743/1/CT_15_19.pdf

http://www.arnya.cz/galerie.php?id=paleoart-paleontology-images&pk=fauna-ceskych-tretihor