Geotermální energie

Pojem „geotermální“ lze odvodit ze dvou řeckých slov: geo – označující zemi a therme – znamenající teplo. Geotermální energie je vlastně tepelná energie Země, vyvěrající na povrch ve formě vulkanické činnosti, horké vody a páry nebo vývěrů horkých plynů. Vznikla dávno v procesu formování naší planety před čtyřmi miliardami let, no je také z části vytvářena uvolňováním tepla při radioaktivním rozpadu některých prvků. Průměrná teplota zemského povrchu je přibližně 15 °C a směrem ke středu Země se teplota postupně zvyšuje, až dosahuje přibližně 5 000 °C. S každým kilometrem hloubky tak jsou horniny o 25 až 30 °C teplejší. Výraznější teplotní gradienty se nachází především v oblastech styku litosférických desek, kde je zemská kůra nejtenčí. V těchto místech bývají obvykle příhodné podmínky pro využití geotermální energie.
(zdroj: https://www.svetenergie.cz/cz/energetika-zblizka/obnovitelne-zdroje-energie/geotermalni-elektrarna/vyklad)

geotermalni_potencial_CR

(zdroj: https://portal.geoplasma-ce.eu/)
(video: https://www.youtube.com/watch?v=-PUSnI6wzXI)

geotermalni_potencial

(zdroj: http://www.geology.cz/extranet/vav/prirodni-zdroje/geoenergie)

csm_red_bohranlage_engl_E200_info_72b9173670
moderní vrtná souprava pro hloubení hlubokých vrtů (zdroj: https://www.red-drilling-services.at/en/services/drilling-workover-rigs/specifications.html)