Pegmatit

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JSOU PEGMATITOVÉ ŽÍLY?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE PEGMATITOVÉ ŽÍLY NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě

 

poznámky:

(... žíly, jež vznikaly z fluid (1) kolujících v granitech při jeho tuhnutí, nebo po utuhnutí)

("... máš-li nějaké otevřené pukliny v chladnoucích žulových plutonech, nech do nich proniknout fluida, oni se tam už sami zorientují a bude-li se jim tam líbit i usadí, budou z nich krystalizovat živce, křemen, turmalíny a případně spousta dalších nerostů kvůli kterým každý sběratel minerálů po pegmatitech doslova "jde"...")
Pegmatity řadíme do skupiny žilných hornin, jež vytváří různě mocná plochá tělesa, čočky apod. vyznačující se velmi hrubouzrnnou nestejnosměrnou strukturou. (text v přípravě)

(1) fluida jsou nadkritické roztoky solí (voda je rozložena na kyslík a vodík), kdy se účastní i kysličník uhličitý a případně další těkavé složky (metan?), viz m(g)s...

P1010196_geologieasska_

... žíla pegmatitu v žule G1 (pravá mocnost kolem 15-17 cm)...
(okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)

P1010200_geologieasska_

... detail žíly pegmatitu v žule G1, jež je tvořen převážně živcem, křemenem a velkými tabulkami světlé slídy (muskovit)...
(okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)

pozn.: délka "hlavy" geologického kladiva je 19 cm; porfyrická žula okolo žíly pegmatitu obsahuje pouze tmavou slídu (biotit)

P1010122_GeoVychazky_Hazlov_pegmatitove_zily

... okolí hazlovského Slatinného potoka je místem nepřeberných geologických jevů v granitech (žulách), velmi zajímavý je výskyt paralelních pegmatitových žil v žule jemnějšího zrna, na zatím částečně očištěné části výchozu je jich minimálně pět :-); ačkoli jde o zcela běžný jev, kdy v tuhnoucí hornině vznikají rozevřené pukliny, jež jsou následně vyplněny velkými zrny či krystaly minerálů krystalizujícími z fluid, nesetkáváme se s žilami často, jsou totiž zakryty vegetací, půdou a zůstávají dobře skryty...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 27. března 2022)

P1010097_GeoVychazky_Hazlov_pegmatitova_zila_detail

... text v přípravě...
(Hazlovsko; foto ZN, 27. března 2022)

P1010103_GeoVychazky_Hazlov_pegmatitova_zila_detail

... text v přípravě...
(Hazlovsko; foto ZN, 27. března 2022)

(obrázek v přípravě)