Pegmatit

"Pegmatity jsou běžnou součástí granitů na Ašsku a najdeme je na různých výchozech žulových hornin!"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

Do otevřených puklin v chladnoucích žulových plutonech pronikají fluida (1) a pnumatolytické roztoky (5) , ze kterých překotně krystalizují živce, křemen, turmalíny, slídy a případně spousta dalších nerostů... (kvůli kterým každý sběratel minerálů po pegmatitech doslova "baží").

CO JE PEGMATIT?

Pegmatit vzniká rychlou krystalizací solí z nadkritických (vody rozložené na kyslík a vodík) fluidních roztoků. (Na složení fluid se kromě vody účastní i kysličník uhličitý, případně další těkavé složky - metan?). text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE PEGMATITY NAJDEME?

text v přípravě

JAK PEGMATITY VYPADAJÍ?

text v přípravě

P1010196_geologieasska_

... žíla pegmatitu v žule G1 (pravá mocnost kolem 15-17 cm)... (okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)

P1010200_geologieasska_

... detail žíly pegmatitu v žule G1, jež je tvořen převážně živcem, křemenem a velkými tabulkami světlé slídy (muskovit); délka "hlavy" geologického kladiva je 19 cm; porfyrická žula okolo žíly pegmatitu obsahuje pouze tmavou slídu (biotit)... (okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021) 

P1010122_GeoVychazky_Hazlov_pegmatitove_zily

... okolí hazlovského Slatinného potoka je místem nepřeberných geologických jevů v granitech (žulách), velmi zajímavý je výskyt paralelních pegmatitových žil v žule jemnějšího zrna, na zatím částečně očištěné části výchozu je jich minimálně pět :-); ačkoli jde o zcela běžný jev, kdy v tuhnoucí hornině vznikají rozevřené pukliny, jež jsou následně vyplněny velkými zrny či krystaly minerálů krystalizujícími z fluid, nesetkáváme se s žilami často, jsou totiž zakryty vegetací, půdou a zůstávají dobře skryty... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 27. března 2022)

P1010097_GeoVychazky_Hazlov_pegmatitova_zila_detail

... text v přípravě... (Hazlovsko; foto ZN, 27. března 2022)

P1010103_GeoVychazky_Hazlov_pegmatitova_zila_detail

... text v přípravě... (Hazlovsko; foto ZN, 27. března 2022)

obrázek v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY

(1) fluida jsou nadkritické roztoky solí (voda je rozložena na kyslík a vodík), kdy se účastní i kysličník uhličitý a případně další těkavé složky (metan?), viz m(g)s...
(2) pegmatity řadíme do skupiny žilných hornin, jež vytváří různě mocná plochá tělesa - žíly, čočky apod. vyznačující se velmi hrubozrnnou nestejnosměrnou strukturou. (text v přípravě)
(3) fluida kolují v granitech při jeho tuhnutí nebo po utuhnutí
(4) v
lastnosti vybraných látek, ze kterých vznikají fluida (REID &  al., 1987)

tab-vlastnosti-vybranych-latek-fluid

(5) pneumatolytické roztoky = nadkritická pluida pronikající do volných prostor
(6) xxx