Ortorula - "typ 3"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JE ORTORULA - "TYP 3"?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE ORTORULU - "TYP 3" NAJDEME A JAK VYPADÁ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě(obrázek v přípravě - ortorula "typ 3")

... přeměněná hornina - "muskovitická až dvojslídná" ortorula prevariského (prvohorního (3)) stáří, drobnozrnná, má podobné složení jako žula (křemen, živce, slídy) avšak zcela jinou stavbu (strukturu a texturu); na obrázku je ...
(Výhledy; foto ZN, říjen 2021, sběr květen 2020)

(3) spodní paleozoikum; stáří původních hornin, ze kterých ortoruly vznikly je nejasné, pravděpodobně se jednalo o granit nebo metamorfit