Křemenné žíly

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JSOU KŘEMENNÉ ŽÍLY?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE KŘEMENNÉ ŽÍLY NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě


poznámky:

P1010003_GeoVychazky.cz_xx_kremene_dutina

... detail dutiny v křemenné žíle (z ortoruly "typ 1") s krystaly křemene 5-6 mm (křišťál), zbarveno oxidy železa...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 13. března 2022)

P1010065_GeoVychazky.cz_kremenna_zila_krystalovana

... křemenná žíla vyvětralá z granitu ("typ G 1") s krystaly křemene (vývoj až do křišťálu) rostlými (proti sobě) z okrajů do středu žíly...
(údolí hazlovského Slatinného potoka, foto ZN, 29 března 2022, sběr 27. března 2022)

P1010072_GeoVychazky.cz_kremenna_zila_vicegeneracni

... křemenná žíla vyvětralá z granitu ("typ G 1") "vícegenerační", zabarvená Fe, s dutinami...
(údolí hazlovského Slatinného potoka, foto ZN, 29 března 2022, sběr 27. března 2022)

P1010075_GeoVychazky.cz_kremenna_zila_masivni

... křemenná žíla vyvětralá z granitu ("typ G 1") "masivní", zabarvená Fe, s velmi malými dutinami...
(údolí hazlovského Slatinného potoka, foto ZN, 29 března 2022, sběr 27. března 2022)

P3300041

xxx

P3300042

xxx

vychozy_zil_kremene_03

xxx

vychozy_zil_kremene_01

xxx

vychozy_zil_kremene_02

xxx

asske_stavby_stara_zed_pod_muzeem

xxx

P10100_1

... příklad krystalů křemene v dutinách křemenných žil, jež protínají Ašsko na mnoha místech a vyplňují různé poruchy (zlomy) v zemské kůře; žluté náteky jsou sloučeniny železa a manganu; žilný křemen vznikl jinak než křemen tzv. "vypocený", formovaný přeměnou hornin (při vzniku pararul, svorů a fylitů) a posléze vyvětrávající v samostané - různě veliké - kusy, křemenné žíly jsou pravděpodobně mladší... (Aš; foto ZN, leden 2021, sběr 07/2020)

P1010012

... "barevný" vícegenerační "kataklastický" křemen (mylonit) ze zlomové poruchy (tzv. "ašského zlomu") - detail... ("Dolnopaseký les"; foto ZN, září 2020)

P1010061_prirodni_pamat

... vypreparované skalní útvary z několika generací křemene, patřící tzv. "Českému křemennému valu", jež je geologický útvar na významné zlomové struktuře protínající Ašsko a pokračující až za Tachov... ("Skalky" mezi Aší a Hazlovem; foto ZN, říjen 2019)

mottl_kremenne_zily_legenda

... výřez z geologické mapy "ašského okresu" v měřítku 1 : 53 000 - v mapě jsou červeně vyznačeny křemenné žíly a křížky solitérní křemenné bloky na povrchu terénu... (zdroj: skládaná volná mapová příloha knihy "Geologie des Ascher Bezirkes" - Geologie Ašského okresu z roku 1932, autor gymnazijní prof. geologie Emil Mottl)

P1010052_kremen_dutina_xx_skalky

... v křemenu "skalek" lze najít dutinky s krystaly = pozůstatek stavu, kdy byla hornina drcena a dutiny nebyly zcela vyhojeny (tj. zůstal prostor pro růst krystalů)... (foto ZN, 6.5.2023)

poznámka:
Steinpöhl (místní název v nynější Krásné) stein=kámen, pöhl=polom