Čas věnovaný zkoumání neživé přírody se do života nezapočítává!

Podobně jako vědomé pití čajů :-). Náš čas - ať chceme, či ne - plyne. A budu-li prafrázovat řečené Miroslavem Horníčkem, mistrem slova (4), pak "Čas plyne a je jedno, zda ležíme na gauči, sníme, či jsme právě v pohybu"!

Ovšem připustíme-li, že čas ve skutečnosti neexistuje (7), pak nemá co plynout :-). No, a ať je to jak je, přírodu to nezajímá! Žije si po svém... A nám nezbývá, než si jí dobře všímat a správně jí vnímat. Pozorováním neživé přírody občas zjistíme, jak to pravděpodobně je a málokdy jak to opravdu bylo. Venkoncem to není důležité. Podstatné je, jak to vnímáme a prožíváme teď, dnes a denně... a hlavně, co nám to právě dává! Protože

"Jediným solidním základem našeho světa jsou horniny" (15) 

"ČASTO CHODÍM AŠSKOU PŘÍRODOU (16) A VE VOLNÝCH CHVÍLÍCH PÍŠU GEOLOGII AŠSKA..."

praktikuji tím "mindfulness" uprostřed "živého a neživého" (10) a pokouším se získané zachytit v tomto "poznámkovo-studijním" webu (11). Zážitky z živé a neživé přírody jsou pro mě velkou jistotou, "bekgraundem" a "esencí" (12), na kterých lze stavět. Do přírody se mohu kdykoliv vracet. Nacházím v ní energii a sílu, poučení i klid. Dává mi zázračné flow a uspokojení!

kameny-asska-a-okoli-blog

"PROČ SE ZAJÍMAT O GEOLOGII?"

Protože objevování krásy "velmi živého" neživého života ve všech jeho formách je užitečné... Poznáte-li horniny a minerály alespoň trochu, objevíte-li skryté zákonitosti vzniku všeho kolem nás, budete se na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí!

Totiž: "Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od " teď ", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být."

ACP_na_sirku

"pŘIJĎTE obČas OCHUTNAT dobrý šálEK čaje, PONOŘIT SE DO VELMI VZDÁLENÝCH ČASŮ ŽIVOTA ZEMĚ A poznat některou ašskou horninu či minerál!"

třeba zjistíte, že: "Bylo nebylo, co bylo není a co jest jest." (14) a stanete se součástí experimentu, ve kterém se společně pokoušíme zbořit myšlenku velkého mistra: 

"Kameny jsou jako němí učitelé, co se od nich člověk naučí nelze sdělit." (5)


Ašská čajová pohoda, na které jsou přítomny i horniny a minerály Ašska, je soustavným - lehce přípravným - kurzem pro snazší poznání čajů, bylin a ašské neživé přírody. V podobném duchu se občas koná Hranická čajová pohoda.
Každoročně je pak na podzim souhrnná 
přednáška o geologii Ašska, která stojí na zásadách: "Čti nejprve knihu napsanou přírodou a teprve později knihy psané člověkem." (9) a "Říkej co děláš a dělej co říkáš." (13)

sraz_1_2014_fb_assko_90

"CHYSTÁM PRO VÁS VYCHÁZKY ZA HORNINAMI, MINERÁLY A GEOLOGIÍ AŠSKA - CESTY DO PŘÍTOMNÝCH OKAMŽIKŮ NEKONEČNA...!"

V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat čaj (i byliny). Cestou budeme sbírat různé kamení (horniny a minerály), obdivovat tvary terénu a pronikat do velmi vzdálené minulosti Ašska. Sledujte Kalendář akcí :-) a podívejte se, o čem vycházky přesně budou!

jdu-na-geovypravu-geovychazky

"PROČ TO Všechno dělám?"

Baví mě to!

Člověk má dobře znát místo, kde žije! Musí se zajímat o minulost i současnost, o lidi (1), zvyky, rituály... Měl by rozumět i přírodě, jež ho dennodenně provází a ovlivňuje. Totiž! Dobrá povědomost o tom "všem" - s čím se setkává - je základem patriotismu. Důkladné poznání živé a neživé přírody (2) vědomí patriotismu posiluje a člověka ukotvuje v čase i místě. Nabytím dostatečných znalostí se i "náplava" v našem kraji stává "domorodcem".

Ruku na srdce... vzpomínáte, kdy jste - jako nadšený zvědavec - hledali historická data, informace o místech či ašských událostech? Kdy jste - jako dychtivý pozorovatel -  naposledy obdivovali právě rozkvetlou louku v Trojmezí, zkoumali jarní pupeny jedlých kaštanů ukrytých v Aši, obhlíželi  zajímavé "okrouhlíky" v meandrech Bílého Halštrova, zjišťovali jméno brouka, jež se schovává pod právě spadaným listím, honili letního modráska pod Hainbergem nebo zvedli divně vypadající kámen, pro který bylo třeba se sehnout... až k zemi?

Web o geologii Ašska je tu proto aby zprostředkoval co nejvíc informací o "velmi živé" neživé přírodě Ašska (i okolí) a věcech souvisejících. Je místem provázaným s geologickými vycházkami po naší úžasné krajině, která je mnohdy označováno jako "zapadákov" :-). Píšu jej pro sebe, pro vás a pro budoucí pokračovatele poznávání genia loci Ašska! Nemyslím si, že by se mi podařilo zachytit a popsat vše, co se u nás vyskytuje a mnohdy je i dobře skryto! Mám zkušenost, že objevování hornin, minerálů a odhalování utajených souvislostí geologické minulosti se současností je vzrušující dobrodružství! Je to nikdy nekončící cesta poznání povznášející ducha. Užitečná činnost bojující proti lenosti mysli, duše i těla :-)! 

Soustavným - lehce přípravným - kurzem pro snazší poznání ašské neživé přírody je Ašská čajová pohoda, která se koná (obvykle) každý poslední čtvrtek v měsíci, trvá cca 2 hodiny a kromě čajů (a bylin) jsou přítomny horniny a minerály Ašska. V podobném duchu se občas koná Hranická čajová pohoda. Souhrnně se pak s ašskou neživou přírodou seznámíte na přednášce o geologii Ašska... 

"Geovycházky ašskem a STEZKY česko-bavorského geoparku"

"Oficiální poznávací stezky geoparků" jsou virtuálními trasami v oblasti Česko-bavorského geoparku, jež je třístranné neformální sdružení koordinované společnou pracovní skupinou. Zahrnuje Národní geopark EgeriaNárodní geopark GeoLoci a GEOPARK Bayern-Böhmen (více v článku o Území Česko-bavorského geoparku).


geopaky_a_geovychazky
Kromě "top" geologických zajímavostí stezek geoparků existuje mnoho dalších geologických fenoménů - jevů, míst, procesů, událostí..., jež jsou často prolnuty antropogenní činností člověka. Vyskytují se všude kolem nás. Z mikroregionálního pohledu tak můžeme každý fenomén v krajině zkoumat jako jev složený z mnoha vrstev (8). Jedná se (mj.) o hmatatelný zápis dávných geologických událostí v horninách, historii místa, viditelné stopy činnosti člověka a geologických činitelů (jako relativně blízké stopy minulosti) a nepřehlédnutelnou živou současnost, jež - do jisté míry - predikuje budoucnost...

Geovycházky Ašskem rozšiřují virtuální stezky geoparků. Vedou divokým terénem mikroregionu Ašska i po skutečných, velmi starých cestách. Prolínají se celým ašským výběžkem s přesahem do vnitrozemí Čech, do Bavorska a Saska. Podrobně mapují krajinu, jevy a místa, o nichž se v průvodcích nepíše...

Jednotlivé geovycházky lze zvládnout pěšky za několik hodin, delší pak v jednom dnu s využitím místní dopravy :-). Můžete je absolvovat sami nebo se účastnit komentovaných vycházek, kterých je každým rokem šest.

"VÝZVA"

Pokud byste chtěli podpořit (jakýmkoliv způsobem) (3) projekt GeologieAsska.cz a GeoVychazky.cz, budu rád! Oba projekty vznikají v mém volném čase jako hold opomíjené neživé části ašské přírody, jež si zaslouží stejnou pozornost jako ta živá.
Dejte o sobě vědět! Do zahájení geovycházek je nejlepší podporou (mj.) aktivní účast na ašských (a hranických) čajových pohodách a podpora účastí na přednášce o geologii Ašska (6)!
Podobně se lze zapojit do přípravy komentovaného vydání publikace "Geologie des Ascher Bezirkes" Emila Mottla - profesora Státního reálného gymnázia v Aši, ke 100letému výročí prvního vydání (1932), tj. v roce 2032.

STRÁNKY JSOU webarchivovány!

Webové stránky www.GeologieAsska.cz byly Národní knihovnou České republiky zařazeny mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely. Znamená to pro ně jistotu, že jejich obsah bude 4 x ročně archivován, zůstane uchován v rámci fondu Národní knihovny České republiky a je veřejně dostupný z Referenčního centra (Klementinum) i webových stránek Webarchiv.cz (licence viz níže). Obsah tedy nebude zapomenut :-). Stránky se tak mohou prezentovat certifikátem:

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

LEGENDA A POZNÁMKY:

(1) "pAŠÁCI" - https://asaci.cz/
(2) ve které člověk žije a která jej obklopuje každý den, ačkoliv to mnohdy nevnímá, jejíž je součástí v každém okamžiku, ze které vzešel a do které se na sklonku života vrací (což je jedinou jistotou na tomto světě)
(3) finančně, participací na obsahu, radou, zapůjčením materiálů, pomocí při budování petrograficko-mineralogické sbírky pro ašské muzeum, spoluúčastí na přípravě a budování Ašské geologické zahrady, zpracování interaktivní webové aplikace tras geovycházek apod.
(4) "Čas plyne, je jedno, jestli ležíme na gauči či sníme v altánku, čas plyne..." (HORNÍČEK, Miroslav. Chvála pohybu. Praha: Olympia, 1979.)
(5) Johann Wolfgang Goethe
(6) ke 100letému výročí vydání učebnice "Lehrbuch der Geologie" profesora Emila Mottla
(7) Chronos, Kairos a Přítomnost; přednáška prof. Petra Kulhánka v iQCAFÉ - Čas v nás i kolem nás; ... zdá se, že čas je konstrukt čistě lidský - "dohodnutý", vědecky pak dosud nedefinovaný a zřejmě v našem hmotném světě (kde platí teorie relativity) "emergentní", tzn. vynořený z kvantových procesů na nejzákladnější úrovni mikrosvěta, ... tam totiž čas neexistuje, neboť ho tam není potřeba :-); kde začíná kvantový svět se dozvíte v přednášce Prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc.: "Kvantové jevy ve vesmíru"
(8) ... či mnohovrstevnatou událost, zkoumanou v konkrétním přítomném okamžiku
(9) Leonardo da Vinci ("Codice Atlantico") - "Codex Atlanticus" - sbírka grafických listů Leonarda da Vinciho, pochází z 16. století, obsahuje 401 listů a je nejrozsáhlejší a nejmimořádnější sbírkou Leonardových archivů
(10) mindfulness = schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání; mindfullnes inspiruje, otevírá oči i mysl, ukotvuje a uklidňuje, dává sílu, sebedůvěru a naději; mindfullnes uzemňuje i když sníme, hledíme do mikroskopu či pozorujeme dalekohledem nebe plné hvězd...
(11) web je někde stručný, jinde obsáhlý a zcela nepřehledný; jsou to různorodé poznámky, které mají na nedostatky nárok; ve skrytu duše doufám, že z nich jednou vznikne cosi užitečného, možná i trvalého..., uvidíme :-)
(12) esence (zde ve smyslu "podstata", "základ") a background [bekgraund] (zde ve smyslu "zázemí")
(13) Prof. RNDr. Jan Rak, PhD., https://dajanapraha.cz/osobnosti/prof-jan-rak, držitel bludného balvanu od komitétu, jež mu nesahá ani po kotníky
(14) Co tomu říkáte, pane Werich? (8/9)
(15) RNDr. František V. Holub, CSc., docent magmatické petrologie Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK
(16) "Cestování je zvláštní a svébytná forma poznání, kterou nemůže nahradit sebebedlivější studium knih, sledování televize s jejími barevnými cestopisnými filmy a internet už teprve ne. Rozdíl je asi takový jako o žumpě číst a do žumpy spadnout, či oběd vidět na obrazovce a oběd sníst, což nejlépe ilustruje roli bezprostředního prožitku v lidském životě." (zdroj citace: KOMÁREK, Stanislav. Mír s mloky. Brno: Petrov, 2003. ISBN 80-7227-167-9.)

Toto dílo podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0