Zkoumání neživé přírody a pití čajů se do života nezapočítává!

a jak jak praví Miroslav Horníček (v knize "Chvála pohybu")

"Čas plyne, je jedno, jestli ležíme na gauči či sníme v altánku, čas plyne..."

Ovšem připustíme-li, že čas neexistuje (je to konstrukt čistě lidský, vědecký, dohodnutý...) , pak nemá co plynout. Ale v případě, že by opravdu plynul (a je jedno zda tam nebo zpět), je potřeba se usilovně a vědomě věnovat pití čaje a pozorování neživé přírody.

sraz_1_2014_fb_assko_90

"PROČ SE ZAJÍMAT O KAMENy?"

Protože objevování skryté krásy "velmi živého" neživého života ve všech jeho formách je užitečné!
Poznáte-li horniny a minerály alespoň trochu, budete se na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí...

Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od " teď ", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být.

ACP_na_sirku

"pŘIJĎTE se obČas trochu vzdělat a s dobrým šálkem čaje poznat i některou ašskou horninu či minerál...!"

pokusíme se společně zbořit zajímavou myšlenku velkého mistra!
"Kameny jsou jako němí učitelé, co se od nich člověk naučí nelze sdělit."
(Johann Wolfgang Goethe)

po_cem_slapes_domorodce_7.5.16_900_07

"CHYSTÁM PRO VÁS VYCHÁZKY ZA HORNINAMI, MINERÁLY A GEOLOGIÍ AŠSKA - CESTY DO PŘÍTOMNÝCH OKAMŽIKŮ NEKONEČNA...!"

V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat čaj (i byliny). Cestou budeme sbírat různé kamení (horniny a minerály), obdivovat tvary terénu a pronikat do velmi vzdálené minulosti Ašska. Sledujte Kalendář akcí :-) a podívejte se, o čem vycházky přesně budou!.