Zkoumání neživé přírody a pití čajů se do života nezapočítává!

a jak praví Miroslav Horníček (4)"Čas plyne, je jedno, jestli ležíme na gauči či sníme v altánku, čas plyne..."

Ovšem připustíme-li, že čas neexistuje (je to konstrukt čistě lidský, vědecký, dohodnutý...) , pak nemá co plynout (7). Ale v případě, že by opravdu plynul (a je jedno zda tam nebo zpět), je potřeba se usilovně a vědomě věnovat pití čaje a pozorování neživé přírody

"Čti nejprve knihu napsanou přírodou a teprve později knihy psané člověkem."
Leonardo da Vinci ("Codice Atlantico") (9)

"ČASTO CHODÍM AŠSKOU PŘÍRODOU A VE VOLNÝCH CHVÍLÍCH PÍŠU GEOLOGII AŠSKA..."

= poznámkový a "studijní" web, někde stručný, jinde obsáhlý a nepřehledný... prostě poznámky, ze kterých třeba jednou vznikne něco užitečného. Uvidíme :-)!

kameny-asska-a-okoli-blog

"PROČ SE ZAJÍMAT O KAMENy?"

Protože objevování skryté krásy "velmi živého" neživého života ve všech jeho formách je užitečné! Poznáte-li horniny a minerály alespoň trochu, budete se na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí...

Totiž: "Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od " teď ", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být."

ACP_na_sirku

"pŘIJĎTE se obČas trochu vzdělat a s dobrým šálkem čaje poznat i některou ašskou horninu či minerál...!"

pokusíme se společně zbořit zajímavou myšlenku velkého mistra (5)"Kameny jsou jako němí učitelé, co se od nich člověk naučí nelze sdělit." Soustavným - lehce přípravným - kurzem pro snazší poznání ašské neživé přírody je Ašská čajová pohoda, která se koná (obvykle) každý poslední čtvrtek v měsíci, trvá cca 2 hodiny a kromě čajů (a bylin) jsou přítomny horniny a minerály Ašska. V podobném duchu se občas koná Hranická čajová pohoda. Souhrnně se pak s ašskou neživou přírodou seznámíte na souhrnné přednášce o geologii Ašska... 

sraz_1_2014_fb_assko_90

"CHYSTÁM PRO VÁS VYCHÁZKY ZA HORNINAMI, MINERÁLY A GEOLOGIÍ AŠSKA - CESTY DO PŘÍTOMNÝCH OKAMŽIKŮ NEKONEČNA...!"

V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat čaj (i byliny). Cestou budeme sbírat různé kamení (horniny a minerály), obdivovat tvary terénu a pronikat do velmi vzdálené minulosti Ašska. Sledujte Kalendář akcí :-) a podívejte se, o čem vycházky přesně budou!

jdu-na-geovypravu-geovychazky

"PROČ TO Všechno dělám?"

Baví mě to! 

Člověk má dobře znát místo, kde žije! Musí se zajímat o minulost i současnost, o lidi (1), zvyky, rituály... Měl by vědět co nejvíc o přírodě, jež ho dennodenně provází a ovlivňuje. Totiž! Dobrá povědomost o tom "všem" - s čím se setkává - je základem patriotismu. Důkladné poznání živé a neživé přírody (2) vědomí patriotismu posiluje. Nabytím dostatečných znalostí se i "náplava" v našem kraji stává "domorodcem".

Ruku na srdce... vzpomínáte, kdy jste - jako nadšený zvědavec - hledali historická data, informace o místech či ašských událostech? Kdy jste - jako dychtivý pozorovatel -  naposledy obdivovali právě rozkvetlou louku v Trojmezí, zkoumali jarní pupeny jedlých kaštanů ukrytých v Aši, obhlíželi  zajímavé meandry Bílého Halštrova, zjišťovali jméno brouka, jež se schovává pod právě spadaným listím, honili letního modráska pod Hainbergem nebo zvedli divně vypadající kámen, pro který bylo třeba se sehnout... až k zemi?

Web o geologii Ašska je tu proto aby zprostředkoval co nejvíc informací o "velmi živé" neživé přírodě Ašska (i okolí) a věcech souvisejících. Je místem provázaným s geologickými vycházkami po naší úžasné krajině, která je mnohdy označováno jako "zapadákov" :-). Píšu jej pro sebe, pro vás a pro budoucí pokračovatele poznávání genia loci Ašska! Nemyslím si, že by se mi podařilo zachytit a popsat vše, co se u nás vyskytuje a mnohdy je i dobře skryto! Mám zkušenost, že objevování hornin, minerálů a odhalování utajených souvislostí geologické minulosti se současností je vzrušující dobrodružství! Je to nikdy nekončící cesta poznání povznášející ducha. Užitečná činnost bojující proti lenosti mysli, duše i těla :-)! 

Soustavným - lehce přípravným - kurzem pro snazší poznání ašské neživé přírody je Ašská čajová pohoda, která se koná (obvykle) každý poslední čtvrtek v měsíci, trvá cca 2 hodiny a kromě čajů (a bylin) jsou přítomny horniny a minerály Ašska. V podobném duchu se občas koná Hranická čajová pohoda. Souhrnně se pak s ašskou neživou přírodou seznámíte na přednášce o geologii Ašska... 

"Geovycházky ašskem a STEZKY česko-bavorského geoparku"

"Oficiální poznávací stezky geoparků" jsou virtuálními trasami v oblasti Česko-bavorského geoparku, jež je třístranné neformální sdružení koordinované společnou pracovní skupinou. Zahrnuje Národní geopark EgeriaNárodní geopark GeoLoci a GEOPARK Bayern-Böhmen (více v článku o Území Česko-bavorského geoparku).


geopaky_a_geovychazky
Kromě "top" geologických zajímavostí stezek geoparků existuje mnoho dalších geologických fenoménů - jevů, míst, procesů, událostí..., jež jsou často prolnuty antropogenní činností člověka. Vyskytují se všude kolem nás. Z mikroregionálního pohledu tak můžeme každý fenomén v krajině zkoumat jako jev složený z mnoha vrstev (8). Jedná se (mj.) o hmatatelný zápis dávných geologických událostí v horninách, historii místa, viditelné stopy činnosti člověka a geologických činitelů (jako relativně blízké stopy minulosti) a nepřehlédnutelnou živou současnost, jež - do jisté míry - predikuje budoucnost...

Geovycházky Ašskem rozšiřují virtuální stezky geoparků. Vedou divokým terénem mikroregionu Ašska i po skutečných, velmi starých cestách. Prolínají se celým ašským výběžkem s přesahem do vnitrozemí Čech, do Bavorska a Saska. Podrobně mapují krajinu, jevy a místa, o nichž se v průvodcích nepíše...

Jednotlivé geovycházky lze zvládnout pěšky za několik hodin, delší pak v jednom dnu s využitím místní dopravy :-). Můžete je absolvovat sami nebo se účastnit komentovaných vycházek, kterých je každým rokem šest.

"VÝZVA"

Pokud byste chtěli podpořit (jakýmkoliv způsobem) (3) projekt GeologieAsska.cz a GeoVychazky.cz, budu rád! Oba projekty vznikají v mém volném čase jako hold opomíjené neživé části ašské přírody, jež si zaslouží stejnou pozornost jako ta živá.
Dejte o sobě vědět! Do zahájení geovycházek je nejlepší podporou (mj.) aktivní účast na ašských (a hranických) čajových pohodách a podpora účastí na přednášce o geologii Ašska (6)!
Podobně se lze zapojit do přípravy komentovaného vydání publikace "Geologie des Ascher Bezirkes" Emila Mottla - profesora Státního reálného gymnázia v Aši, ke 100letému výročí prvního vydání (1932), tj. v roce 2032.

poznámky:

(1) "pAŠÁCI" - https://asaci.cz/
(2) ve které člověk žije a která jej obklopuje každý den, ačkoliv to mnohdy nevnímá, jejíž je součástí v každém okamžiku, ze které vzešel a do které se na sklonku života vrací (což je jedinou jistotou na tomto světě)
(3) finančně, participací na obsahu, radou, zapůjčením materiálů, pomocí při budování petrograficko-mineralogické sbírky pro ašské muzeum, spoluúčastí na přípravě a budování Ašské geologické zahrady, zpracování interaktivní webové aplikace tras geovycházek apod.
(4) HORNÍČEK, Miroslav. Chvála pohybu.
(5) Johann Wolfgang Goethe
(6) ke 100letému výročí vydání učebnice "Lehrbuch der Geologie" profesora Emila Mottla
(7) Chronos, Kairos a Přítomnost
(8) ... či mnohovrstevnatou událost
(9) "Codex Atlanticus" - sbírka grafických listů Leonarda da Vinciho, pochází z 16. století, obsahuje 401 listů a je nejrozsáhlejší a nejmimořádnější sbírkou Leonardových archivů