Geologie Ašska 2024 - přednáška ke stoletému výročí knihy „Lehrbuch der Geologie“

... na interaktivní přednášce se seznámíme s geologickými poměry Ašska a povíme si, co se stalo od dob, kdy psal knihy o geologii profesor ašského německého reálného gymnázia Emil Mottl...

Motto:
„Při objevování skrytých krás velmi živé "neživé" přírody Ašska se dozvíme mnohé o životě samém i svém". (6)

Prolog:
"Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, v neživé přírodě to doslova vře! Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Pokračují rychle a z pohledu člověka velmi pomalu. My totiž žijeme mnohem rychleji!
Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od " teď ", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! 
Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá!
 
Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí bý
t."


Obsah:
- přednáška formou projekce ke stoletému výročí vydání učebnice („Lehrbuch der Geologie“) Emila Mottla
- informace k 1. ročníku geologických vycházek v roce 2025 (viz GeoVychazky.cz)
- výstavka aktuální soukromé sbírky hornin a minerálů Ašska
- interaktivní geologická mapa Ašska (kvíz o ceny)
- ukázka geologických potřeb
- ukázka vybrané literatury
- tipy na zdroje informací

Délka:
- 1 až 1,5 hodiny

Termín:
7. 11. 2024, 17:00 hod.

Místo konání:
Muzeum - "hasičárna" (Muzeum Aš)

Vstupné: 0 Kč (7)

Důležitá poznámka:
pokud bude vhodné počasí, účastníci projeví zájem a dohodnou se na termínu, uskuteční se – v návaznosti na přednášku – cca hodinová mikro-geovycházka s předpokládanou trasou:
muzeum - zámeček (zahrada)-Památník J. W. Goetha-část parku historie-Pomník Dr. Martina Luthera-parkoviště Města Aš a okolí

Vize:
záměrem je realizovat přednášku každoročně jako setkání zájemců o geologii Ašska a okolí s obsahem:
- novinky z geologie (nejen Ašska) aneb co se stalo a ještě se neprobíralo
- vyhodnocení poznatků z realizovaných geovycházek a geologických okének v AČP (3)
- „lehce opakovací příprava na geovycházky nadcházejícího roku“
- pokračující provázání s tradiční "Ašskou čajovou pohodou" (AČP) (4)
výhledově pak:
- přeshraniční spolupráce (minipřednášky, exkurze atd.)
- provázání s "Ašskou geologickou zahradou (1) a "Ašskou geologickou expozicí" (2)
- vstupy pozvaných hostů s mikropřednáškami souvisejícími s geologií
- založení „spolku přátel geologie Ašska" (5), resp. "spolku přátel "AGZ" (1) a "AGE" (2)

LEGENDA

(1) "AGZ" = Ašská geologická zahrada (připravovaný projekt)
(2) "AGE" = Ašská geologická expozice (připravovaný projekt)
(3)  viz GeoVychazky.cz - aktivita probíhající celý rok
(4) viz "Ašská čajová pohoda" - aktivita probíhající celý rok
(5) spolupráce s muzeem při přípravě dalších akcí a přednášek s geologickou tematikou (zemětřesení na Ašsku, svět hornin aj.)
(6) ... protože pokud - alespoň trochu - poznáme historii a život Země (a země po které denně chodíme), budeme se na svůj život dívat jinak...
    ... začneme vnímat každý svůj krok a přivítáme každý den s takovým optimismem, že nás radost ze života - do jeho samého konce - neopustí....
(7) platí pro rok 2024

Další přednášky s geologickou tematikou

pro školy, skupiny zájemců o neživou přírodu a širokou veřejnost - viz  "Přednášky o geologii Ašska"