Voda, studánky a minerální prameny - hydrogeologie Ašska

"Voda je zázračná věc... voda je nesložitější ze všech jednoduchých látek!" (Václav Cílek)

Hydrogeologie Ašska a Chebska - výstup projektu Geoplasma-CE - dostupný on-line

hydrogeologie_asska_geoplasma_CE

"Hydrogeologická data v oblasti Ašska a Chebska získaná nebo zpracovaná v průběhu řešení projektu Geoplasma-CE v letech 2017 až 2018. Jednotlivé vrstvy zahrnují informace o chemickém složení podzemních vod včetně nadlimitních obsahů některých složek dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., o výskytu minerálních vod a výronů CO2, o hydraulických vlastnostech hornin a typu hydrogeologického prostředí. Pro jednotlivé hydrogeologické objekty dokumentované v terénu (např. prameny, pramenní jímky) jsou k dispozici výsledky terénních měření a fotodokumentace."

Portál projektu GEOPLASMA-CE WEB-PORTAL

Projekt - Krajina v proměnách
Hydrogeologická studie zájmového území na Ašsku