Přehled minerálů Ašska a okolí

text v přípravě

Za základní dílo, jež obsahuje nejširší soupis minerálů Ašska, považuji unikátní Kratochvílovu Topografickou mineralogii Čech (1). Vyšla již dávno a v několika vydáních. Těžko se shání a chcete-li si pořídit kompletní dílo (8 svazků), připravte si několik tisíc korun :-). 

Projdeme-li všechna místa v "Kratochvílovi" zachycená, dostáváme se k úctyhodnému počtu nerostů, jež se na Ašsku (a v okolí) dají nalézt nebo byly nalezeny... Soupis dle lokalit:

(díl I, A-G)
xxx
(1) Profesor Josef Kratochvíl se narodil 28. července 1878 ve Žlebech u Čáslavi a zemřel 1. listopadu 1958 v Praze. Laureát státní ceny byl významný český mineralog, petrolog, geolog a pedagog. Zaměřil se na historii dolování, ložiskovou mineralogii a především na topografickou mineralogii, jíž věnoval své celoživotní osmisvazkové dílo Topografická mineralogie Čech, které co do rozsahu nikdy nebylo překonané a ze kterého čerpaly generace geologů a mineralogů. Původní vydání Topografické mineralogie Čech z  let 1937–1948 bylo pětisvazkové a dodatečně na přání čtenářů ho Kratochvíl doplnil o šestý svazek (1952): Rejstřík k topografické mineralogii Čech podle minerálů, ve kterém odrazil i nové názvosloví z roku 1948. Doplněné osmisvazkové vydání, které již rejstřík obsahovalo jako součást osmého svazku, vyšlo roku 1957 a znovu v 60. letech. 
(zdroj: https://www.mineralogist.cz/uplynulo-58-let-od-umrti-profesora-josefa-kratochvilahttps://www.natur.cuni.cz/geologie/mineralogicke-muzeum/josef-kratochvil)

Topografická mineralogie Čech: 

I (A-G) 
455 stran, II (H-CH) 379 stran, III (I-K) 407 stran, IV (L-N) 386 stran, V (O-Ř) 492 stran, VI (S-T) 440 stran, VII (U-Ž) 358 stran, VIII Rejstřík 728 stran.
Celkem stran: 3645.

josef_kratochvil IMG_7535 VIEWmaxFULL

Po akademikovi byl pojmenován minerál kratochvílit - organická, kosočtverečná sloučenina o chemismu C13H10, která vzniká na hořících haldách u Kladna - TL, Radvanic či Zastávky u Brna. Obrázek = kratochvílit – důl Kladno, FOV 6 mm. Foto Stephan Wolfsried.
(zdroj: https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Bildanzeige?pict=1165314197)

další zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kratochv%C3%ADl_(mineralog)
http://www.mindat.org/min-2269.html

další minerály:

Cinabarit-rumělka (Hg)
Chrt (2001) nalezl úlomky fylitu s cinabaritem u Trojmezí v Ašském výběžku, stejný autor zmiňuje výskyt cinabaritu z. od obce Hranice
u Aše (Chrt 1972).
(zdroj: Historická ložiska cinabaritu v Čechách – genetická studie, Diplomová práce, Dalibor Velebil, UK Praha, Praha 2010)
Chrt J. (1972): Ložiska rtuti v Českém masívu. - Geol. Průzk. 14, 10, 315.
Chrt J. (2001): Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin. - Uhlí, Rudy 49, Geol.
Průzk. 43, 8, 3-10.


mapa_vyskyt_hg