Zemětřesení na Ašsku

aktivní zlomy - text v přípravě

aktivni_zlomy_01

... hlavní zlomy v Českém masívu a jejich aktivita...
(zdroj: Faults of the Bohemian Massif - Source of Analytical Data on Main Faults and Faulted Areas with Seismic Potential, dostupné no-line)

aktivni_zlomy_02

... aktivní zlomy v blízkosti Ašska...
(zdroj: Faults of the Bohemian Massif - Source of Analytical Data on Main Faults and Faulted Areas with Seismic Potential, dostupné no-line)