Ortorula - "typ 2"

(obrázek v přípravě - ortorula "typ 2")

... přeměněná hornina - "muskovitická až biotit muskovitická" ortorula prevariského (prvohorního (2)) stáří, drobnozrnná až středně zrnitá, má podobné složení jako žula (křemen, živce, slídy) avšak zcela jinou stavbu (strukturu a texturu); na obrázku je ...
(Mokřiny; foto ZN, říjen 2021, sběr květen 2020)

(2) spodní paleozoikum; stáří původních granitoidních hornin, ze kterých ortoruly vznikly je nejasné, pravděpodobně se jednalo o kyselá magmata (nějaký typ granitů?)