Kámen ve stavbách Ašska a okolí

text průběžně doplňuju...

Všechny kameny mají svůj život, nepředstavitelně dlouhou historii... Každý kámen ve stavbě měl kdysi člověk v rukou a něco s ním udělal. Totiž! Každý kámen byl nalezen, vylámán či sebrán, byl nesen nebo vezen (přepravován), mohl být koupen, upraven, opracován i ukraden! Každopádně byl na své místo uložen podle jasného plánu! Nikoliv "jen tak". Řada kamenů tak ukrývá nevyřčená tajemství, která dnes již těžko odhalíme... :-).

Na Ašsku (a v okolí) se potkáváme s mnoha kameny - horninami - a s jejich různým využitím. Převažují kameny místní, jež byly nejlépe dostupné a jsou úzce spjaty s ašskou historií. Najdeme je v zídkách, zdech, v soklech a základech domů, na cestách i v cestách všeho druhu, na obkladech staveb, jako sloupky plotů či schody, klenby, patníky, odrazníky, sochy, kašny, náhrobky, náspy, kamenné kříže a hraniční kameny různého účelu... jsou v exteriéru i schované hluboko v útrobách staveb. Tam kde je dnes vidíme, byly umístěny relativně nedávno (gabiony, nová dláždění...) i v dobách dávno minulých, které nikdo z nás osobně nepamatuje (většina kamenných staveb, stará dláždění apod.). O některých - dnes ještě dobře pozorovatelných - stavbách či místech, kde kameny spatřujeme, máme pramálo nebo dokonce žádné informace :-(!

Podívejte se pod nohy, kolem sebe i vzhůru. Určitě uvidíte něco zhotovené z kamene!

Jsou místa tvořená jediným materiálem, což evokuje zdání, že jsou prvoplánově trochu fádní až nezajímavá. Opak je pravdou... Jinde se vše vzájemně prolíná, doplňuje a vytváří celek, který nečekáme. Pestrost mnoha míst - kde nám z množství barev, tvarů a očividné různosti materiálů "jde hlava kolem" - je přímo okouzlující. A pokud o nich něco málo víme, může se nám to při pozorování hodit :-)!

asske_stavby_stara_zed_pod_muzeem_02

xxx

asske_stavby_zamecke_schody

xxx

Poznámky:
kámen
hornina
minerál