Geologie Ašska, geologické mapy, řezy a historie

Geologická mapa Karlovarského kraje (MĚŘÍTKO 1 : 500 000)

geol-mapa-kk-1ku500000-oriznuto-meritko

(zdroj (5))

legenda-01-oriznuto
legenda-2-oriznuto--upraveno_02

(zdroj (5))

geol-mapa-asko-skvor-1975-vyrez-upraveno

... výřez z originální mapy - upraveno (vložena legenda a měřítko)... (zdroj (4))

geol-mapa-asko-skvor-1975-rezy_uprav

....geologické profily - řezy... (zdroj (4))

moje-predstava-fabulace-02

... moje prvotní představa stavu terénu Ašska po variském vrásnění (2) (řez, dokresleno) a dnešní stav terénu (4) po denudaci (1) trvající více jak 250 milionů let, tj. až dodnes; odneseno bylo tisíce metrů variského horstva; ... ovšem, jak to bylo ve skutečnosti se můžeme jen domnívat - trochu víme, jak byly horniny namáhány a zvrásněny hluboko ve variském horském masivu, což nám ukazuje dnešní stav pod zvětralinovým pláštěm; jak to bylo nad dnešním terénem je ryzí fabulace, stejně tak, jak byly tenkrát formovány antiklinály a synklinály, resp. větší celky (antiklinoria/synklinoria), jak co bylo rozlámáno, metamorfováno, přes sebe přesunuto a jaká byla přesná časová posloupnost apod. (3)... (obrázek i text ve zpracování - prezentovaný obrázek obsahuje spoustu chyb, pracuji na novém :-)

LEGENDA A POZNÁMKY:

(1) termín z exogenní geologie - soubor pochodů, které vedou ke snižování zemského povrchu a zmenšování tak nadmořské výšky a výškových rozdílů v terénu
(2) v prvohorách (paleozoiku), svrchní devon až spodní perm - viz článek Geologický čas a cykly
(3) řada dějů:
- probíhala současně - výzdvih horstva a jeho eroze, různá deformace v různých hloubkách,
- probíhala jindy v návaznosti na orogenní stádia,
- mohla probíhat úplně jinak, než si dnes představujeme
... proto má geolog dvě ruce (jednou ukazuje, že to bylo tak a druhou, že to bylo možná jinak :-)
(4) ŠKVOR, Vladimír. Geologie české části Krušných hor a Smrčin. Knihovna Ústředního ústavu geologického. Praha: Academia, 1975. (svazek 48)
(5) Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. [Karlovy Vary]: Karlovarský kraj, 2015. ISBN 978-80-88017-24-0. (příloha - Vysvětlivky ke geologické mapě Karlovarského kraje 1 : 500 000)