Granit - "typ G 1"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JE GRANIT - "TYP G 1"?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE GRANIT - "TYP G 1" NAJDEME A JAK VYPADÁ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě


poznámky:

porfyrický biotitický granit (žula)

P1010279_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_velke_vyrostlice_zivcu_a_01

... "nahloučení" velkých krystalů živce (perthit - mikroklin x albit) v porfyrickém granitu (typ G 1), délka idiomorfně omezeného krystalu (nahoře vpravo) je více jak 7 cm...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010133_geologieasska_

... velké vyrostlice živce v porfyrické biotitické žule G1 (typ tzv. weißenstadtsko-marktleuthenský (1)), krystaly jsou "rozlomeny" v ploše štěpnosti kolmé na osu a-a´
(okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)...

(1) dle Richtera a Stettnera (1979) a Vejnara (1960)

P1010247_geologieasska_

... velké vyrostlice živce v porfyrické biotitické žule G1 (typ tzv. weißenstadtsko-marktleuthenský (1)), krystaly jsou "rozlomeny" v ploše štěpnosti kolmé na osu b-b´
(okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)...

(1)
 dle Richtera a Stettnera (1979) a Vejnara (1960)
poznámka: živce jsou dokonale štěpné ve dvou - na sebe skoro kolmých - rovinách (plochy {001} a {010}), lom je nerovný až lasturnatý, čerstvé štěpné plochy jsou skelného lesku