Tektonika litosférických desek

Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště. Nejsvrchnější vrstva Země tzv. litosféra je podle této teorie rozlámána na několik částí, které se vůči sobě mohou pohybovat díky plastické astenosféře, která je pod nimi. Teorie se neustále vyvíjí... text v přípravě

pohyb_litosfer_desek_rychlost_2019_434_01

obr. 1: rychlost pohybu litosférických desek, cm/rok

hlavni_jevy_deskove_tektoniky_a_proudeni_hmot

obr. 2: současné představy o proudění hmot a v zemském plášti a hlavních jevech deskové tektoniky

Beze jména

obr. 3: aktuální a překonaný model proudění hmot v zemském plášti
(zdroj obrázků 2 a 3, Geologické procesy zapsané v horninách - Geopark Spořilov, L. Špičáková a kol., 2021)

termalni-rezim-zeme-petrologie-bajer
(zdroj: Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, PETROLOGIE
Mgr. Aleš Bajer, Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc.., Prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc., BRNO, 2004)