Historická težba nerud a ostatních surovin na Ašsku a v okolí

text v přípravě

... těžba nerud a ostatních surovin v Ašském výběžku a okolí probíhala na mnoha místech, dnes již vesměs zapomenutých, zmínky najdeme v různých písemných a grafických materiálech; informace se často liší a neoplývají podrobnostmi; o některých místech  informace neexistují nebo (pokud existují) nebyly dosud nalezeny...
... řadu zapomenutých míst lze identifikovat (zejména) zkoumáním povrchu terénu na podrobných "lidarových" mapách (1) a dohledat pochůzkami v terénu...

piskovny-a-lomy-v-okoli-n-zdaru

... pískovny a lomy v blízkosti dnešního kruhového objezdu na Novém Žďáru; zástavba vlevo od hlavní silnice dnes již nexistuje... (zdroj: ortofoto 50léta, geoportál ČUZK)

417482262_24851510061129825_2607227031344370915_n 417450679_24851500034464161_2029052658041328213_nLEGENDA, POZNÁMKY A ODKAZY:

(1) Geoprohlížeč-Zeměměřičský úřad (ČUZK) - základní mapa v měřítku 1 : 10 000 + DMR 5G 
(x) souvislost těžby se stavebním rozvojem Aše (nařízení kamenných staveb)
(x) definice - "neruda"/"nerudy"/"stavební suroviny"/"jiné, resp. ostatní suroviny"
(x) podrobně o nerostných surovinách - strukturované texty pro výuku ložiskové geologie VŠB-TU-Ostrava-Hornicko-geologická fakulta - dostupné on-line (Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2017. ISBN 978-80-7342-206-6)