Profesor Emil Mottl - legenda geologie Ašska

"Saxa loquuntur." (Bible, Lk 19,40) (1)

CO ZATÍM PROKAZATELNĚ VÍM... (2)

narozen: 9. 10. 1881, Freiberg
studoval: ? (Freiberg ? a... ?)
oženil se: 2. 10. 1909, Kadaň (Kaaden)
1909 publikoval: "Johann Peterstein und sein Herbar. 1. Teil", Teplitz-Schönau
před rokem 1924: ? 

192
3 (4) - 1932 (4 ?): byl profesorem na gymnáziu v Aši (3)
(1924 vydal knihu: "Lehrbuch der Geologie")
(1932 vydal knihu: "Geologie des Ascher Bezirkes")

12/1934 - 12/1938: pobýval v Teplicích a byl profesorem na gymnáziu
12/1938 - ?

VYDANÁ DÍLA:

1924 - Lehrbuch der GeologieUčebnice geologie pro vyšší třídu gymnázií, reálná gymnázia a reformovaná gymnázia s německým vyučovacím jazykem obecně schválená

(vydal: Vydavatel Paul Sollors' Nachf., Reichenberg)

Mottl, Emil. Lehrbuch der Geologie für die oberste Klasse der Gymnasien, Realgymnasien u. Reformrealgymnasien. Německo: P. Sollors' Nachf., 1924. 224 s. (+ 3 vlepené skládané přílohy)

lerbuch-der-geologie-emil-mottl-1924-01-oriznuto

... kniha psaná úředně (kurentem); jako učebnice schválena ministerstvem již 21.dubna 1923; pan Mottl knihu psal již před tímto datem (!)... (Výnosem ministerstva školství a lidové kultury ze dne 21. dubna 1923, Z. 48.357/II, obecně schváleným k vyučování na gymnáziích, reálných gymnáziích a reformovaných gymnáziích s vyučovacím jazykem německým.)

lerbuch-der-geologie-emil-mottl-1924-02-oriznuto

... obsahem přílohy jsou tři zajímavé skládané mapy, například tato:

lerbuch-der-geologie-emil-mottl-1924-03-oriznuto

1932 - Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie okresu Aš

(vydal: Nakladatelství okresního učitelského spolku Aš)

Mottl, Emil. Geologie des Ascher Bezirkes. Německo: Bezirkslehrerverein, 1932. 31 s. (+ příloha)

geologie-des-ascher-bezirkes-emil-mottl-1932-01

... kniha pro "místní" - tedy psaná "švabachem"; volně dostupná ve formátu .pdf na webu "www.thonbrunn.cz"...

geologie-des-ascher-bezirkes-emil-mottl-1932-02

(?) - Bau und Geschichte unseres WeltkörpersStruktura a historie našeho nebeského tělesa

... s tímto vydáním si zatím nevím rady, má menší počet stran ale stejné přílohy jako učebnice geologie z roku 1924 (viz výše); desky a první strana jsou ve švabachu, zbytek textu latinkou (resp kurentem); v době vydání byl prof. Mottl činný na státním gymnáziu v Teplicích (v letech 1895–1946 s názvem Teplitz-Schönau); v textu je často odkaz na "Mottl, Geologie fur Realschulen", což by naznačovalo (pokud není odkazováno na jiné dílo), že kniha byla vydána až po roce 1924...

(vydal: Vydavatel Paul Sollors' Nachf., Reichenberg, 210 stran a 3 vlepené skládané přílohy)

Bau-und-Geschiste-unteres-Weltforpers-01

Bau-und-Geschiste-unteres-Weltforpers-02


? publikace zřejmě totožná s výše uvedenou

Mottl, Emil. Lehrbuch der Geologie für die oberste Klasse der Realschulen. Německo: P. Sollors' Nachf., 1924. 210 s. (+ přílohy)


? xxx

Mottl, Emil. Johann Peterstein und sein Herbar. 1. Teil. N.p.: Weigend, 1909. ("Magazine, s. 3-17)

 

LEGENDA:

(1) "Saxa loquuntur" (Bible, Lk 19,40): použito v úvodu knih = (lat.) "Kameny promluví!", resp. "kameny mluví", "skály mluví", "kameny mluví, hovoří či promluví" (též SAXA LOQVVNTVR
(2) kolik kdy panu Mottlovi bylo:
28 let - oženil se (2. 10. 1909); publikoval: "Johann Peterstein und sein Herbar. 1. Teil", 1909, Teplitz-Schönau
43 let - vydal knihu "Lehrbuch der Geologie", 1924, je profesorem na gymnáziu v Aši
51 let - vydal knihu "Geologie des Ascher Bezirkes", 1932, je profesorem na gymnáziu v Aši
(... v Aši pan Mottl strávil nejméně 8 let)
53-57 let - byl profesorem na gymnáziu Teplice-Šanov (12/1934-12/1938)
57 let a dál ?
(3) ašské gymnázium bylo postaveno v roce 1912 (datum uvedené na budově)