Profesor Emil Mottl - legenda geologie Ašska

"Saxa loquuntur." (Bible, Lk 19,40) (1)

CO ZATÍM PROKAZATELNĚ VÍME... (2)

narozen: 9. 10. 1881, Freiberg = Příbor (okres Nový Jičín)
studoval: ?
oženil se: 2. 10. 1909, Kadaň (Kaaden)
1909 publikoval: "Johann Peterstein und sein Herbar. 1. Teil", Teplitz-Schönau
před rokem 1924: ? 

192
3 (4) - 1932 (4 ?): byl profesorem na gymnáziu v Aši (3)
(1924 vydal knihu: "Lehrbuch der Geologie")
(1932 vydal knihu: "Geologie des Ascher Bezirkes")

12/1934 - 12/1938: pobýval v Teplicích a byl profesorem na gymnáziu
1944 - ještě byl v Teplicích (dle revize dat z roku 1944)

VYDANÁ DÍLA:

1924 - Lehrbuch der GeologieUčebnice geologie pro vyšší třídu gymnázií, reálná gymnázia a reformovaná gymnázia s německým vyučovacím jazykem obecně schválená

(vydal: Vydavatel Paul Sollors' Nachf., Reichenberg)

Mottl, Emil. Lehrbuch der Geologie für die oberste Klasse der Gymnasien, Realgymnasien u. Reformrealgymnasien. Německo: P. Sollors' Nachf., 1924. 224 s. (+ 3 vlepené skládané přílohy)

lerbuch-der-geologie-emil-mottl-1924-01-oriznuto

... kniha psaná úředně (kurentem); jako učebnice schválena ministerstvem již 21.dubna 1923; pan Mottl knihu psal již před tímto datem (!)... (Výnosem ministerstva školství a lidové kultury ze dne 21. dubna 1923, Z. 48.357/II, obecně schváleným k vyučování na gymnáziích, reálných gymnáziích a reformovaných gymnáziích s vyučovacím jazykem německým.); kniha nese datum vydání 1924; je možné, že v té době již byl pan Mottl profesorem na německém gymnáziu v Aši a podle této své učebnice studenty vyučoval :-)

lerbuch-der-geologie-emil-mottl-1924-02-oriznuto

... obsahem přílohy jsou tři zajímavé skládané mapy, například tato:

lerbuch-der-geologie-emil-mottl-1924-03-oriznuto

1932 - Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie okresu Aš

(vydal: Nakladatelství okresního učitelského spolku Aš)

Mottl, Emil. Geologie des Ascher Bezirkes. Německo: Bezirkslehrerverein, 1932. 31 s. (+ příloha - geologická mapa v měřítku 1 : 53000)

geologie-des-ascher-bezirkes-emil-mottl-1932-01

... kniha pro "místní" - tedy psaná "švabachem"; volně dostupná ve formátu .pdf na webu "www.thonbrunn.cz"...

geologie-des-ascher-bezirkes-emil-mottl-1932-02

geologischeKartedesAscherBezirkes-EmilMottl-1ku53000-vyrez

(?) - Bau und Geschichte unseres WeltkörpersStruktura a historie našeho nebeského tělesa

... s tímto vydáním si zatím nevím rady, má menší počet stran ale stejné přílohy jako učebnice geologie z roku 1924 (viz výše); desky a první strana jsou ve švabachu, zbytek textu latinkou (resp kurentem); v době vydání byl prof. Mottl činný na státním gymnáziu v Teplicích (v letech 1895–1946 s názvem Teplitz-Schönau); v textu je často odkaz na "Mottl, Geologie fur Realschulen", což by naznačovalo (pokud není odkazováno na jiné dílo), že kniha byla vydána až po roce 1924...

(vydal: Vydavatel Paul Sollors' Nachf., Reichenberg, 210 stran a 3 vlepené skládané přílohy)

Bau-und-Geschiste-unteres-Weltforpers-01

Bau-und-Geschiste-unteres-Weltforpers-02


? publikace zřejmě totožná s výše uvedenou

Mottl, Emil. Lehrbuch der Geologie für die oberste Klasse der Realschulen. Německo: P. Sollors' Nachf., 1924. 210 s. (+ přílohy)


? xxx

Mottl, Emil. Johann Peterstein und sein Herbar. 1. Teil. N.p.: Weigend, 1909. ("Magazine, s. 3-17)

 

LEGENDA:

(1) "Saxa loquuntur" (Bible, Lk 19,40): použito v úvodu knih = (lat.) "Kameny promluví!", resp. "kameny mluví", "skály mluví", "kameny mluví, hovoří či promluví" (též SAXA LOQVVNTVR
(2) kolik kdy panu Mottlovi bylo:
28 let - oženil se (2. 10. 1909); publikoval: "Johann Peterstein und sein Herbar. 1. Teil", 1909, Teplitz-Schönau
43 let - vydal knihu "Lehrbuch der Geologie", 1924, je profesorem na gymnáziu v Aši
51 let - vydal knihu "Geologie des Ascher Bezirkes", 1932, je profesorem na gymnáziu v Aši
(... v Aši pan Mottl strávil nejméně 8 let)
53 (57) - 63 let - byl profesorem na gymnáziu Teplice-Šanov (12/1934-12/1938-1944), vydal "Bau und Geschichte unseres Weltkörper"
63 let a dál ???
(další působení v Teplicích?; odchod do penze jako profesor gymnázia?; odsun nebo pohřben v Teplicích?; širší rodina?; potomci?)...

(3) ašské gymnázium, tak jak jej známe dnes, bylo postaveno v roce 1912 (datum je uvedené na budově)

foto - ašské gymnázium (1912) a fota z rozestavěné stavby

... dle sdělení Mgr. Jany Kočišové (Ašské muzeum): ...
"před tímto datem (tj. před rokem 1912) sídlilo v Radniční škole (budova Radniční školy, postavená roku 1853, sloužila nejprve pro čtyři chlapecké a čtyři dívčí třídy. Koncem 70. let 19. století zde působila 1. měšťanská chlapecká škola, ta se roku 1903 přestěhovala do školy v Kamenné ulici a od té doby v Radniční škole působila 3. chlapecká a 3. dívčí obecní škola; mezi lety 1908 – 1913 bylo do budovy Radniční školy umístěno také ašské gymnázium; ve druhém poschodí Radniční školy sídlil po nějakou dobu i Telegrafní úřad, který zde měl k dispozici i byt pro vedoucího úřadu; budova padla za oběť sanaci města v 60. letech 20. století"

Radniční škola - budova byla hned vedle "radnice" (foto FB):

369802772_6689444267765236_6412483779457616920_n

374204387_6689437827765880_6328000866442783174_n


... dobové oznámení o vydání knih (... a knihy prof. Emila Mottla):

arno_holz_1924
anotace_1924