Sporné nálezy aneb "To sem určitě nepatří!"

Při toulkách krajinou se potkáváme s kameny, které byly na místo nálezu (z nějakých důvodů) přeneseny, tj. na místě nálezu nemají - s ohledem na geologické pozadí - co dělat a nepatří tam. Podobně jsou na tom různé horniny použité na stavbách... (více o nich v článku: "Kámen ve stavbách Ašska a okolí").

Nejčatěji nacházímec horniny z blízkého okolí Ašska:
čedič (nefelinický bazanit) původem z lomu v Libé) a používaný především při zpěvňování cest a pří výstavbě silnic
žula (granit) původem z lomu v Lipné, používaná na obrubníky a stavby zdí různého určení, ke zpevňování cest
Meně často se setkáme s jinými (pro Ašsko) exotickými horninami:
pískovec původem ?
hadec (serpentinit) původem z Mnihova a okolí
xxx
xxx
xxx

cedic-pole-blizko-zpevnene-cesty-kolem-signalky

... nález čediče - menších kamenů v rozoraném poli - v dosahu někdejší zpevněné cesty kolem "signálky" (geologické pozadí - ortoruly)... (v blízkosti obchvatu, na opačné straně, mež je průmyslová zóna, foto ZN, 28. 4. 2024)

obrázek v přípravě

... nález pískovce ve staré težebně, jež byla zčásti zavezena stavební rumem (odpadem z bouraček apod.), geologickým pozadím jsou ortoruly... (v blízkosti kruhového objezdu N. Žďár, foto ZN, xx.xx.2023)

obrázek v přípravě

... nález pískovce přímo v Aši, v místě někdejšího umístění novinového stánku v Kamenné ulici (geologické pozadí kvarcitické svory)... (v Kamenné ulici v místě někdejšího umístění novinového stánku, foto ZN, xx.xx.yyyy))

obrázek v přípravě

... nález fylitické břidlice ("pokrývačské) - celé střešní tašky (geologické pozadí pararuly)... (na rumišti bývalé hospody , na okraji parku za Nurou, foto ZN, xx.xx. YYYY)

obrázek v přípravě

... nález hadce (serpentinitu) ve formě čáísti opracovaného ozdobného sloupku (geologické pozadí = pararuly)... (za pomníkem "Adama a Evy") v místech bývalé zoologické zahrady, foto ZN, xx. xx. yyyy)

obrázek v přípravě

...