Všetečné otázky

zajímá mě:

- jsou v Ašských horninách zkameněliny?
- proháněli se tu dinosauři (https://www.geologieasska.cz/blog/deinotherium-strasne-zvire-/)
- když najdu kámen, co s ním, jak ho poznám? (minerál/hornina-jdnotlivé skupiny - geoučitel)
- měly jsme tu sopky?
- měly jsme tu moře a jaké potvory se v něm proháněli :-)?
- co vidím když jdu Aší?
- živočichové vymírají - člověk je též živočišným druhem a může vymřít, postupně (pravděpodobně) i náhle (třeba jako dinosauři, nepravděpodobně)...