Geologie Ašska a okolí - přednáška s promítáním a reáliemi 2024

po-cem-slapes-domorodce-7.5.16-1170x4001

Název: 
Geologie Ašska v roce 2024 - přednáška ke stoletému výročí vydání učebnice geologie Emila Mottla, gymnazijního profesora v Aši + přípravná přednáška k 1. ročníku geologických vycházek v roce 2025 (viz GeoVychazky.cz)

Objevujte skryté krásy "neživého" života ve všech jeho formách. Možná se pak budete na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí. Vyznejte se - alespoň trochu - v historii i životě Země (a země), po které denně chodíme! Na přednášce s promítáním a vzorky hornin i minerálů se seznámíme s geologickými poměry Ašska a povíme si, co se změnilo od dob, kdy vydával své geologické knihy profesor ašského gymnázia Emil Mottl.

Obsah:
projekce s výkladem, výstava hornin a minerálů Ašska, geologické mapy, literatura apod.
minivycházka - horniny v okolí Muzea Aš (cca 20 minut), podle počasí

Konání:
Muzeum - "hasičárna" (Muzeum Aš)

Termín:
xx.11.2024, 18:00 hod.

Délka:
cca 2 hodiny (resp. dle zájmu účastníků)